Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SOKAĞIN HAFIZASINI TUTMAK, HAFIZANIN SOKAKLARINDA GEZMEK: KUZGUNCUK ÖRNEĞİ.

Mecmua, cilt.1, ss.112-116, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Al (m) anya : “Tatlı Vatan”? Emekli Göçü ve Yerel Etkileri

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, cilt.2, ss.59-73, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Bir Entelektüelin Portresi: Faik Sabri Duran

Muhakeme, cilt.1, ss.134-145, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürpark: Soğuk Savaş’ın Mikrokozmik Kültürel Belleği

Meltem Izmir akdeniz akademisi dergisi, cilt.1, ss.69-76, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

JEOZOFİK YAKLAŞIMLAR, TÜRKİYE’DEN YANSIMALAR

Alternatif Politika, cilt.3, ss.298-320, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geographical Imaginations of the Mediterranean Along Dichotomies of East-West/North-South

International Journal of Political Science Urban Studies, cilt.6, ss.38-61, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Homo Balcanicus Çılgın Türkler ve Diğerleri

Toplum ve Bilim, ss.245-264, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Architectural Death Cult Faces The World

Lapsus, cilt.1, ss.149-151, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Baha Tevfik ve Beşir Fuad ın Felsefe Anlayışları

Yeditepe’de Felsefe, cilt.1, ss.247-259, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuyuya Atılan Üç Taş Ben Doğruluk ve Gerçeklik

Felsefe Tartışmaları, cilt.1, ss.85-104, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The concept of The Self and Its Ethıcal Implications in Nietzsche”s Philsophy

Yeditepede Felsefe, cilt.1, ss.127-143, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kentsel Bilinç’ için Modernize Edici Bir Unsur Olarak Uluslararası İzmir Fuarı

ULUSLARARASI YEREL YÖNETİMLER VE DEMOKRASİ, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.338-354

Küresel ve Yerel Arasında: ”Küyerel” Mekanlar,DönüĢen Kolektiviteler

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019

Mediterranean” as an idea in EU’s and Turkey’s political imagination.

WOCMES: WORLD CONGRESS OF MIDDLE EASTERN STUDIES, Sevilla, İspanya, 16 - 21 Temmuz 2018

Geo-Logical Understandings: 1980’s-1990’s

EHESS ULUSLARARASI SEMINER, Paris, Fransa, 25 - 28 Mayıs 2018

Locating Turkey today? Contested Narratives, Imagined Geographies

EHESS ULUSLARARASI SEMINERLER, Paris, Fransa, 6 - 10 Mayıs 2018

Okul Coğrafyasında Topophilia

TÜCAUM VII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2012, ss.406-412

Sputnik ile Apollo nun Karşılaşması İzmir fuarı 1950 1970 Bir Siyasi Coğrafya Okuması

Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013

İzmir As a Battlefield of Cold War

European Association of Urban History 11.th Conference on Urban History, Prag, Çek Cumhuriyeti, 30 Ağustos - 02 Eylül 2012

Emergence of Turkey as a Geobody

Association American Geographers Annual Meeting, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 24 - 28 Şubat 2012

Topophilia and Nationalism

Mekan ve Kültür, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2011

Nationalism and Spatial Attachments Perceptions of Homeland Vatan From 1930 s to 1950 s

Ege University 13. International Cultural Studies Symposium, İzmir, Türkiye, 04 Mayıs 2011 - 06 Haziran 2010

Turkey as a Geobody in Geography Schooltexts

XIV. World Congress of Comparative Education Societies, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Haziran 2010

Nietzsche’s Reception: Politics of Philosophy

Pavia Graduate Conference, Pavia, İtalya, 16 - 17 Ekim 2008

Forgotten Years Memoirs of Niyazi berkes

10th Ege University International Cultural Studies Symposium, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2005, ss.247-256

Kitap & Kitap Bölümleri

Siyaset : Kavramlar Kurumlar Süreçler

Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri, Yüksel Taşkın, Editör, İletişim yayınları, İstanbul, ss.335-353, 2017

Türk Siyasal Hayatı

Ideolojik Çeşitlenmeler ve Toplumsal Hareketler, Süleyman Sözen, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.113-134, 2017

Turkey in the Cold War Ideology and Culture

Cultural Cold War at the İzmir International Fair: 1950s-1960s, Çağdaş Üngör,Cangül Örnek, Editör, Palgrave Macmillan, New-York, ss.67-86, 2013

Türk Siyasal Hayatı

Ideolojik Çeşitlenmeler ve Toplumsal Hareketler, Ahmet Demirel ve Süleyman Sözen, Editör, Anadolu Üniversitesi, Ankara, ss.120-140, 2013

A Haluk Ulman a Armağan

Siyasi Tarih ve Mekan, Gökhan Erdem, Editör, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, ss.11-26, 2013

Memalik i Şahande den Vatan’a

İletişim yayınları, İstanbul, 2011