JEOZOFİK YAKLAŞIMLAR, TÜRKİYE’DEN YANSIMALAR


Durgun Özkan Ö. S.

Alternatif Politika, cilt.3, ss.298-320, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Alternatif Politika
  • Sayfa Sayıları: ss.298-320

Özet

Bu makalede disiplinlerarası bir perspektiften “jeozofi” kavramı ele alınacak ve felsefe-mekân-siyaset ilişkisi konu edilecektir. Makalede jeozofik yaklaşımların Türkiye ve dünyadaki muhtemel etkisi ele alınacak, jeozofik anlayışın tarihsel ekollerle melezlenerek siyaset, insan ve mekân bağını nasıl inşa ettiğine odaklanılacaktır. Söz konusu çerçevede hayali coğrafyalar ve coğrafi imgelem söylemlerinin nasıl ortaya çıktığı tartışılacak ve buna istinaden farklı aktörlerin ürettiği “milliyetçilikler”, coğrafi konuma atfedilen jeopolitik roller ve “olağanüstücü” söylemler serimlenecektir. Coğrafya ve mekânın, insanla ve siyasetle nasıl bütünleştiği, sosyal bilimlerde mekân sallığın yeniden nasıl önem kazandığı tartışılacaktır. Aynı zamanda hem dünyada hem de Türkiye’de eleştirel jeopolitiğin ortaya çıkmasında ve jeopolitik ön kabullerin eleştirel bir şekilde ele alınmasında jeozofinin olanaklılığı etkisi araştırılacaktır.  Bu bağlamda makale Türkiye’deki eleştirel jeopolitik literatüründen örnekler sunarak tartışmaya ulusal bir boyuttan bakmayı hedeflemektedir.