Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Cultural Cold War at the Izmir International Fair: 1950s-60s

TURKEY IN THE COLD WAR: IDEOLOGY AND CULTURE, pp.67-86, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Kültürpark: Soğuk Savaş’ın Mikrokozmik Kültürel Belleği

Meltem Izmir akdeniz akademisi dergisi, vol.1, pp.69-76, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Al (m) anya : “Tatlı Vatan”? Emekli Göçü ve Yerel Etkileri

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, vol.2, pp.59-73, 2018 (Other Refereed National Journals)

İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Bir Entelektüelin Portresi: Faik Sabri Duran

Muhakeme, vol.1, pp.134-145, 2018 (Other Refereed National Journals)

JEOZOFİK YAKLAŞIMLAR, TÜRKİYE’DEN YANSIMALAR

Alternatif Politika, vol.3, pp.298-320, 2018 (Other Refereed National Journals)

Geographical Imaginations of the Mediterranean Along Dichotomies of East-West/North-South

International Journal of Political Science Urban Studies, vol.6, pp.38-61, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arz ın Seyahati Gaia’xxdan Google Earth e

Felsefelogos, vol.3, no.50, pp.7-16, 2013 (Other Refereed National Journals)

Homo Balcanicus Çılgın Türkler ve Diğerleri

Toplum ve Bilim, pp.245-264, 2006 (Other Refereed National Journals)

Architectural Death Cult Faces The World

Lapsus, vol.1, pp.149-151, 2006 (Other Refereed National Journals)

Baha Tevfik ve Beşir Fuad ın Felsefe Anlayışları

Yeditepe’de Felsefe, vol.1, pp.247-259, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kuyuya Atılan Üç Taş Ben Doğruluk ve Gerçeklik

Felsefe Tartışmaları, vol.1, pp.85-104, 2003 (Other Refereed National Journals)

The concept of The Self and Its Ethıcal Implications in Nietzsche”s Philsophy

Yeditepede Felsefe, vol.1, pp.127-143, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kentsel Bilinç’ için Modernize Edici Bir Unsur Olarak Uluslararası İzmir Fuarı

ULUSLARARASI YEREL YÖNETİMLER VE DEMOKRASİ, İzmir, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.338-354

Küresel ve Yerel Arasında: ”Küyerel” Mekanlar,DönüĢen Kolektiviteler

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019

Mediterranean” as an idea in EU’s and Turkey’s political imagination.

WOCMES: WORLD CONGRESS OF MIDDLE EASTERN STUDIES, Sevilla, Spain, 16 - 21 July 2018

Geo-Logical Understandings: 1980’s-1990’s

EHESS ULUSLARARASI SEMINER, Paris, France, 25 - 28 May 2018

Locating Turkey today? Contested Narratives, Imagined Geographies

EHESS ULUSLARARASI SEMINERLER, Paris, France, 6 - 10 May 2018

Okul Kitaplarında Türkiyenin Jeopolitik Temsilleri

TÜCAUM (Türkiye Coğrafyası Araştırma Ve Uygulama merkezi) VIII. Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2014

Ideology of Space Place in 21th Century Urban Frontiers

3. WORLD CONGRESS OF MIDDLE EASTERN STUDIES (WOCMES), ODTU, Ankara: 18-22 Ağustos 2014., ANKARA (ODTÜ), Turkey, 18 - 22 August 2014

Almanya The Second Homeland?

1st Turkish German Frontiers of Humanities Symposium 2013, İstanbul, Turkey, 27 - 30 November 2013, pp.44

Representations of Turkish Homeland in Schooltexts A Comparison of the 1930 s and 2000 s

Association for the Study of Nationalities World Convention, New York, United States Of America, 18 - 20 April 2013

Okul Coğrafyasında Topophilia

TÜCAUM VII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 18 - 19 October 2012, pp.406-412

Sputnik ile Apollo nun Karşılaşması İzmir fuarı 1950 1970 Bir Siyasi Coğrafya Okuması

Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013

İzmir As a Battlefield of Cold War

European Association of Urban History 11.th Conference on Urban History, Prag, Czech Republic, 30 August - 02 September 2012

Emergence of Turkey as a Geobody

Association American Geographers Annual Meeting, New-York, United States Of America, 24 - 28 February 2012

Topophilia and Nationalism

Mekan ve Kültür, İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 2011

Nationalism and Spatial Attachments Perceptions of Homeland Vatan From 1930 s to 1950 s

Ege University 13. International Cultural Studies Symposium, İzmir, Turkey, 04 May 2011 - 06 June 2010

Turkey as a Geobody in Geography Schooltexts

XIV. World Congress of Comparative Education Societies, İstanbul, Turkey, 14 - 16 June 2010

Nietzsche’s Reception: Politics of Philosophy

Pavia Graduate Conference, Pavia, Italy, 16 - 17 October 2008

Forgotten Years Memoirs of Niyazi berkes

10th Ege University International Cultural Studies Symposium, İzmir, Turkey, 4 - 06 May 2005, pp.247-256

Books & Book Chapters

Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri

in: Siyaset : Kavramlar Kurumlar Süreçler, Yüksel Taşkın, Editor, İletişim yayınları, İstanbul, pp.335-353, 2017

Ideolojik Çeşitlenmeler ve Toplumsal Hareketler

in: Türk Siyasal Hayatı, Süleyman Sözen, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.113-134, 2017

'Yabancıya Kimse Yabancı Olamaz…’ Uluslararası Emekli Göçünün Türkiye’deki Yansımaları

in: Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar Tartışmalar, Suna Gülfer Ihamur Öner, Aslı Sirin Öner, Editor, İletişim, İstanbul, pp.510-537, 2016

İzmir Fair in The Cold War

in: Cold War Cities, Katia Pizzi, Marjatta Hietala, Editor, Peter Lang, Oxford, pp.169-190, 2016

F. Nietzsche: Modern Devletin Eleştrisi

in: Siyasal Düşünceler Tarihi, Hamit Emrah beriş, Fatih Duman, Editor, orion, Ankara, pp.879-904, 2016

Okul Coğrafyasında Türkiye Anlatılarının İnşası ve Bugünü

in: Türkiye Dünyanın Neresinde Hayali Coğrafyalar Çarpışan Anlatılar, Pınar Bilgin, Sezgi Durgun, Murat Yeşiltaş, Editor, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.95-118, 2015

Second Homes in The Sacred Homeland

in: Migration and Turkey Changing Human Geography, Deniz Şenol Sert; Deniz Korfalı, Editor, İsis Press, İstanbul, pp.305-338, 2014

Siyasi Tarih ve Mekan

in: A Haluk Ulman a Armağan, Gökhan Erdem, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.11-26, 2013

Ideolojik Çeşitlenmeler ve Toplumsal Hareketler

in: Türk Siyasal Hayatı, Ahmet Demirel ve Süleyman Sözen, Editor, Anadolu Üniversitesi, Ankara, pp.120-140, 2013

Cultural Cold War at the İzmir International Fair: 1950s-1960s

in: Turkey in the Cold War Ideology and Culture, Çağdaş Üngör,Cangül Örnek, Editor, Palgrave Macmillan, New-York, pp.67-86, 2013

Memalik i Şahande den Vatan’a

İletişim yayınları, İstanbul, 2011