Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Öz Düzenleme Becerileri ile Oyun Tercihleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ULUSLARARASI KARAMANOĞLU MEHMETBEY EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , vol.2, no.1, pp.1-7, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

The Comparision Of 54 66 Months Old Children s Readiness For Primary School During Preschool Period And Their Adaptation To Primary School

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.5, no.1, pp.169-182, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

54 66 AYLIK ÇOCUKLARIN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ İLKOKULA HAZIROLUŞDÜZEYLERİ İLE İLKOKULA UYUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Internetional Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.5, pp.169-182, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKUL ÖNCESİNDE GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI AİLE KATILIMLI PROJE TABANLI BİRPROGRAM ORNEĞİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları DergisiJournal of Research in Education and Teaching, vol.2, pp.234-241, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Etkileşimli Kitap okumanın Çocukların Betimsel, Yaşantısal ve Duyuşsal Sorulara Verdikleri Cevaplara Etkisi

Internatinoal Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.265-285

60-72 Aylık Çocuklarla Etkileşimli Kitap Okuma Çalışmalarının Dil Becerileri Açısından İlkokula Hazırbulunuşluklarına Etkisinin İncelenmesi

International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.250-264

I Have Rights Too Project Based Parent Ivolvement Program Sample

3rd World Conferance on Educational And Instructional Studies, 6 - 08 November 2014, pp.92-93

Okul Öncesinde Geri Dönüşüm Kavramı Aile Katılımlı Proje Tabanlı Bir Program Örneği

4th International Conferance on New Trends in Education and Their Implicatons, Antalya, Turkey, 25 - 27 April 2013

CONTRIBUTIONS OF MUSICAL GAMES TO VOCABULARY TEACHING IN PRE SCHOOL EDUCATION

The First International Troia – Çanakkale Language Teaching and School Development Symposium “Foreign Language Teaching and School Development on the Way to Europe”,. ÇANAKKALE, TÜRKİYE, Çanakkale, Turkey, 22 - 25 June 2002

5 7 YAŞ ÇOCUKLARINDA AİLE KAVRAMININ GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

IX. EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ. ERZURUM, TÜRKİYE, Erzurum, Turkey, 22 - 25 November 2000

Books & Book Chapters

12. Bölüm: Hindistan

in: DÜNYA ÜLKELERİNDE EĞİTİM SİSTEMLERİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM, Prof. Dr. Ayla OKTAY,Doç. Dr. Özgül POLAT, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.309-338, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Okul öncesi dönem çocuklarında anne-baba-çocuk iletişiminin sosyal problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi.

in: Bilim İnsanı Dr. Mustafa Eski'ye Armağan, Hüseyin Yolcu,Sibel Oğuz Haçat, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.522-532, 2020

8 ADIM ÇOKLU ZEKA EĞİTİM SETİ

YA-PA YAYIN PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş., İstanbul, 2010

YA PA Q MAT 3 4 YAŞ

YA-PA YAYIN PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. İSTANBUL, İstanbul, 2010