General Information

Institutional Information: Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences, Department Of Guidance And Psychological Counseling

Metrics

Publication

18

Thesis Advisory

16

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals

Biography

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD de tamamladı. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptı. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü PDR Ana Bilim Dalı'nda Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.