Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Intersession reliability of thoracolumbar multisegmental motor responses

JOURNAL OF SPINAL CORD MEDICINE, cilt.36, ss.679-686, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Evaluation of the physical capacity the quality of life of the elderly

Turkish Journal Of Geriatrics-Türk Geriatri Dergisi, cilt.6, ss.95-99, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cervical Spinal Stimulation at Different Levels Evoked Multisegmental Motor Responses in the Lower Limbs

Journal of Case Reports and Studies, cilt.7, ss.207-217, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Balerin ve Sedanterlerde Kısa Süreli Egzersizin Ayak Taban Basınç Dağılımına Etkisinin Karşılaştırılması: Ön Çalışma

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.15-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Golf Antrenmanlarının Statik ve Dinamik Denge Üzerine Etkisi

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.1-9, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Engellilerde sportif beceri ve koordinasyon eğitim programları

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, cilt.35, ss.45-63, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ENGELLİLERDE SPORTİF BECERİ VE KOORDİNASYON EĞİTİM PROGRAMLARI

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, cilt.0, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EMG EVALUATION OF FATIGUE DURING ISOMETRIC CONTRACTIONS IN FEMALE ROWERS

Journal of Medicine and Biomedical Sciences, cilt.4, ss.7-12, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

The effects of postural control to gender differences in children

Journal of Human Sciences, cilt.9, ss.1272-1280, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Intensive Ski Training on Postural Balance of Athletes

International Journal of Humanities and Social Science, cilt.2, ss.71-79, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme özürlülerde judo

Yaşama Sevinci Dergisi, cilt.9, ss.105, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Yatılı okul eğitiminin işitme özürlülerin ruh durumlarına etkileri

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.1, ss.166-169, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Yatılı okul eğitiminde işitme özürlülerin ruh durumlarına etkileri, (The Psychological Effects Of Residential School On Hearing-Impaired/Deaf Students)"

Aile Hekimliği Dergisi (Turkısh Journal of Family Practice), cilt.1, ss.166-169, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effects of Exercise on Plantar Pressure Distribution in Children with Cerebral Palsy’

XXII ISEK Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology, 29 Haziran - 02 Temmuz 2018

The Effects of Virtual and Traditional Golf Programs on Balance During Golf Swing in Children with Cerebral Palsy’

XXII ISEK Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology, 29 Haziran - 02 Temmuz 2018

The Effects of Visual Feedback and Athletic Background on Dynamic Balance Ability in Women

International Meeting on Education and Research in Health sciences (IMER-HS), 3 - 05 Kasım 2017

RELATIONSHIP BETWEEN ISOKINETIC KNEE STRENGTH AND FLIGHT DISTANCE AT DIFFERENT START TECHNIQUES IN EXPERIENCED SWIMMERS

21ST ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE, Vienna, Avusturya, 6 Temmuz - 09 Ekim 2016, ss.442

A comparision of limits of stability testing between swimmers and karate players

ISSSET İnternational Symposium on Sport Science, Engineering and Technology, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2017

A comparison of limits of stability testing between swimmers and Karate players

İnternational symposium on sport science, engineering and technology, 10 - 13 Mayıs 2015

Differences in optimum angle of knee extensors between swimmers and handball players

İnternational symposium on sport science, engineering and technology, 10 - 13 Mayıs 2015

KINEMATIC EVALUATION OF DIFFERENT START TECHNIQUES ON SWIMMING PERFORMANCE

13. Uluslararası Spor Bilikleri Kongresi, Konya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2014, cilt.1, ss.359-360

The Relationship betweeen the strenght and the rate of fat percentage for different weight male judo athletes

12th International Sport Sciences Congress Proceedings Book (12.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi), Denizli, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2012, ss.2083-2084

Denge Antrenmanlarının Genç basketbolcularda sıçrama ve denge üzerine etkisi

12. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi. 12-14 Aralık Denizli, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2012

Comparison Of Elbow Flexor-Extensor Stregth And Electromyographic Activity İn Amputee Football Players

12th International Sport Sciences Congress Proceedings Book (12.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi), Denizli, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2012, ss.2053-2054

Effect of 6 month sport activities on recovery of stability in children with cerebral palsy

12th International Sport Sciences Congress Proceedings Book (12.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi), , Denizli, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2012, ss.2073-2074

Effects of sport activities and exercises programs on balance abilities for children with cerebral palsy

12th International Sport Sciences Congress Proceedings Book (12.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi)), Denizli, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2012, ss.2033-2035

Balance reactions of female basketball players after perturbation in the sagital plane

17th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS Congress), Bruges, Belçika, 4 - 07 Temmuz 2012

The investigation effects of sample pilot study program on postur of preschool children

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.2806-2810

COMPARISON OF DYNAMIC AND STATIC BALANCE IN ADOLESCENTS HANDBALL AND FOOTBALL PLAYERS

14th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE , Oslo_Norway, 24 - 27 Haziran 2009

Relation of Myoelectric and Oxgenation Changes During Fatiguing İsometric Consantration

14. Annual Congress of the Europan College of Sport Science, 24 - 27 Haziran 2009, ss.537-538

Spectral and Complexity Measures of Myoelectric Activity in Relation to Oxygenation Changes During İsometric Contractions

İnternational Workshop and Conference on Human Reflexes Wiring and Firing Motoneurons, 11 - 15 Mayıs 2009, ss.88-89

Spectral and complexity measures of myoelectric activity in relation to oxygenation changes during isometric contractions

International Workshop and Conference on Human Reflexes: Wiring and Firing of Motoneurons Program and Abstracts,, İzmir, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2009, ss.88-89

Use of SEMG analysis for ındividual endurance evaluation in different sports training programs

The 11th ICHPER.SD Europe Regional Congress & Exposition Congress Proceedings (11. Uluslar arası Sağlık, Beden Eğitimi, Rekreasyon, Spor ve Dans Konseyi Avrupa Kongresi ve Fuarı Sergisi), Antalya, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2009, ss.355-362 Creative Commons License

Fatigue analysis of fds muscle in shooters using simultaneous cw-NIRS and sEMG

The 11th ICHPER.SD Europe Regional Congress & Exposition Congress Proceedings (11. Uluslar arası Sağlık, Beden Eğitimi, Rekreasyon, Spor ve Dans Konseyi Avrupa Kongresi ve Fuarı Sergisi), Antalya, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2009, ss.348-354 Creative Commons License

The effects of goalball game and movement training on the posture of visually impaired children

10th International Sports Sciences Congress Proceedings, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2008, ss.971-973 Creative Commons License

The Comparison of static balance and postural sway of waterpolo players, karete athletes and sedantery people

50th ICHPER.SD (International Council For Healthy & Physical Education, Recreation, Sport & Dance) World Congress 2008 Program I Proceedings, Kagoshima, Japonya, 9 - 12 Mayıs 2008, ss.295-302 Creative Commons License

The comparision of life style between physical education university students and sedentary university students’

50th ICHPER.SD (International Council For Healthy & Physical Education, Recreation, Sport & Dance) World Congress 2008 Program I Proceedings, Kagoshima, Japonya, 9 - 12 Mayıs 2008, ss.419-422 Creative Commons License

The Evaluation of fatigue during isometric contractions in elite wrestlers and sedentary subjects by surface EMG

50th ICHPER.SD (International Council For Healthy & Physical Education, Recreation, Sport & Dance) World Congress 2008 Program I Proceedings, Kagoshima, Japonya, 9 - 12 Mayıs 2008, ss.419-422 Creative Commons License

Grafik kullanıcı ara yüzlü yüzeyel elektromyografi inceleme yazılımı

BİYOMUT 2007 konferansı dahilinde "BİYOMUT 2007- Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2007, ss.255-260

Research on antropometric characteristics of turkish national female handball team

The 9th International Sports Sciences Congress proceedings (9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi), Muğla, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006, ss.367-369 Creative Commons License

Gender Differences In The Health Status Of Elderly Living In Nursery Settings

The 46th ICHPER.SD Anniversary World Congress Proceedings, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2005, ss.561-563 Creative Commons License

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin aerobik uygunluklarını etkileyen faktörlerin incelenmesi

8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 2004, 10. ICHPER.SD EUROPE CONGRESS (10.ICHPER.SD Avrupa Kongresi), Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2004

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin beden kompozisyonunu etkileyen faktörlerin incelenmesi

8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 2004, 10. ICHPER.SD EUROPE CONGRESS (10.ICHPER.SD Avrupa Kongresi), Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2004

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde fiziksel aktivite ile pedometre değerlerinin karşılaştırılması’

8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 2004, 10. ICHPER.SD EUROPE CONGRESS (10.ICHPER.SD Avrupa Kongresi), Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2004

Evaluation of the functional capacity of the elderly living in nursing home with an active life style

The 10th ICHPER.SD Europe Congress & TSSA 8th International Sports Science Congress Proceeding CD (10. ICHPER.SD Avrupa Kongresi ve 8. Uluslararası Spor Bilimleri konferansı) , Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2004, ss.96 Creative Commons License

Influencing factors to life satisfaction of elderly living in nursing homes

10. ICHPER.SD Avrupa Kongresi ve 8. Uluslararası Spor Bilimleri konferansı, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2004, ss.45 Creative Commons License

"Evaluation of the functional capacity of the elderly living in nursing home with an active life style

Avrupa Kongresi ve 8. Uluslararası Spor Bilimleri konferansı, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2004, ss.96 Creative Commons License

Bayan kürekçilerde dinamik kontraksiyonlar sırasında yorgunluğa bağlı emg güç dağılımı değişimi

BİYOMUT 2003 konferansı dahilinde "BİYOMUT 2003-Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2003, ss.282-286

Bayan güreşçilerde dinamik kontraksiyonlar sırasında EMG güç dağılımı değişimi

Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2003, ss.282-286

"Elit sporcularda emg frekanslarının güç dağılımında yorgunluk sonucu olan değişim"

BİYOMUT 2002 konferansı dahilinde "BİYOMUT 2002-Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı", İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2002, ss.202-205

Creative movement patterns of persons with a disability in freeball

New Horizons in sport for athletes with a disability : proceedings of the International VISTA ’xx99 Conference, Cologne, Germany, 28 August-1 September 1999, köln, Almanya, 28 Ağustos 2000 - 01 Eylül 1999

Elit Taekwondo sporcularının spor motivleri

III. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1 - 03 Mayıs 2000

Reaction time of elite Taekwondo athletes to visual and auditory stimuli

XI. Balkan Congress of Sports Medicine-VII. Turkish Sports Medicine Congress, 26 - 30 Nisan 1999

Hemiplejide üst ekstremite tedavisinde tedavisinde minesota ile NEH tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması

IV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 6 - 09 Kasım 1996, ss.120-126

Lateral epikondilitte iyontoforez tedavisi

IV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 6 - 09 Kasım 1996, ss.95-102

Lateral epikondilitte iyontoforezle günlük yaşam aktivitelerinin tedavisi.

Karadeniz Tıp Günleri, Trabzon, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 1996, ss.200-206

Spor faaliyetinin ortopedik özürlülerin ruhsal durumlarına etkileri

V.Milli Spor Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Eylül 1995, ss.100-110