"Investigation of some factors have an effect on body composition among students"


Creative Commons License

Pınar S. , Pehlivan A., Çamlıgüney A. F. , Uzun S.

The 10th ICHPER.SD Europe Congress & TSSA 8th International Sports Science Congress Proceeding CD (10. ICHPER.SD Avrupa Kongresi ve 8. Uluslararası Spor Bilimleri konferansı), sa.8, ss.121-126, 2004 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: The 10th ICHPER.SD Europe Congress & TSSA 8th International Sports Science Congress Proceeding CD (10. ICHPER.SD Avrupa Kongresi ve 8. Uluslararası Spor Bilimleri konferansı)
  • Sayfa Sayıları: ss.121-126

Özet