Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Research on Consumer Perceptions Towards Packaging in the Shopping Process

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.13, sa.50, ss.1-15, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dijital Ortamda Tüketicilerin Faydacı ve Deneyimsel Alışveriş Davranışları Üzerine Bir Araştırma

İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, ss.52-68, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study Regarding the Relationship between the Consumer Expectations Regarding Packaging and Brand Awareness

International Business Research, cilt.9, sa.6, ss.102-111, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Elektronic Commerce in the World and in Turkey: A Survey of the Online Shopping Sites in Turkey

Social Sciences and Humanities Journal (SSHJ), cilt.1, ss.39-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Mobile Advertising on Consumers’xx Purchase Decisions: A Research on Consumer Attitudes Towards Mobile Advertising

International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS), cilt.5, ss.235-248, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Corporate Image, Customer Satisfaction and Brand Loyalty in the Context of Retail Stores

Asian Social Science, cilt.10, sa.14, ss.52-66, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A Study Regarding the Attitudes that are Effective on the Price Perception Consumers that Shop from the Retail Stores

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.4, sa.11, ss.451-462, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of Corporate Web Sites as a Public Relations Tool, with Regards to Knowledge Management Process

Academic Journal of Interdisciplinary Studies, cilt.2, sa.8, ss.69-81, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İçsel Pazarlamaya Yönelik Olarak Çalışanların Pazarlama Kültürünün Oluşturulmasının İşletme Performansını Arttırmadaki Rolü

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.5, ss.67-90, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Online Ortada Kurumsal Marka İmajının Marka Sadakati ile İlişkisi Üzerine Bir Uygulama

İktisadi İdari Bilimler Dergisi, cilt.34, ss.113-134, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanal Ortamda Kullanıcı Deneyimlerini Olumlu Yönde Etkileyecek Kişiselleştirme Uygulamaları

İletişim Çalışmaları Dergisi/ Journal of Communication Studies, ss.94-112, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Kurumlarında Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Bir Özel İlköğretim Okulunda Uygulama

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.9, ss.99-108, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanal Sigorta Pazarlamasının Türkiye’deki Gelişimi ve Bugünkü Durumu Üzerine

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.6, ss.97-113, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Study Regarding the Relationship Between the Consumer Expectations Regarding Packaging and Brand Awareness

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR– International Association of Social Science Research, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016

A Survey About Relationship Between Costumer Attitudes Towards Packaging with Innovation Expectations and Purchasing Frequency of Consumers Shopping From Retail Stores

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR– International Association of Social Science Research, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016, ss.120

Analysis of Corporate Web Sites as a Public Relations Tool, with Regards to Knowledge Management Process

3. International Conference on Human and Social Sciences (ICHSS 2013), Rome, İtalya, 20 - 22 Eylül 2013, cilt.2, sa.8, ss.69-81

Elements Of Online Store Atmospheries And Investigation On Web Sites

Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim 2. Uluslararası Konferansı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2010, ss.126-132

İnternet Ortamında Faaliyette Bulunan İşletmelerin Tüketicilere Sundukları Web Deneyimlerinin İncelenmesi

3. İstanbul Bilişim Kongresi, “Yönetişim” Etkinlik Programı, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2009, ss.173-183

Rekabet Ortamında Başarı Sağlamak İsteyen On-Line İşletmelerde Bilgi Yönetimi Yapısının İncelenmesi

”, 2. İstanbul Bilişim Kongresi: Kurumsal Yazılım 2008 “Bütünleşim” Etkinlik Programı, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2008, ss.241-254

Türkiye’deki İşletmeler Arası E-Ticaret Uygulamalarının Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar Üzerine Bir Araştırma

8. Ulusal Pazarlama Kongresi, “Konjonktürel Pazarlama”, Kayseri, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2003, ss.37-46

Kitap & Kitap Bölümleri

Çevik Pazarlama ve Örnek Uygulamalar

Cinius Yayınları, İstanbul, 2020

Dağıtım Kanalları

Pazarlama, Serpil Ünal Kestane, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.191-232, 2020

“Glocal Marketing Applications to Create A Successful Brand Awareness in Cross Cultural Marketing A Case Study Application”

Economic and Administirative Sciences, AYBAK 2019 / II (September)): Marketing, Turgut ÇÜRÜK, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.111-126, 2019

Yeni Nesil Akıllı Teknolojiler Kapsamında Nesnelerin İnterneti Teknolojisi ve Perakende Sektöründeki Uygulamaların Örnek Olay Kapsamında İncelenmesi

İktisadi ve İdari Bilimler, AYBAK 2019 / II (Eylül): Pazarlama Araştırmaları II, Burak NAKIBOĞLU, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.181-199, 2019

A Research on the Role of Opinion Leaders and Opinion Seekers for Forming a Brand Conscıousness in Technology Products Shopping

Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar, Burak Eryılmaz, Kurtuluş Özlü, Yusuf Bahadır Keskin, Cem Yücetürk, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.1001-1018, 2018

Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması

İstanbul: Pusula Yayınevi, İstanbul, 2002