Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Epigenetic Mechanisms in Psychiatric Diseases and Epigenetic Therapy

DRUG DEVELOPMENT RESEARCH, cilt.77, ss.407-413, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Epigenetic modifications in prostate cancer

EPIGENOMICS, cilt.6, ss.415-426, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Clinical management of metformin overdose: A case report

Journal of Experimental and Clinical Medicine, cilt.34, ss.203-205, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Adli Bilimlerde Epigenetik Yeri ve Geleceği

Türkiye Klinikleri Adli Toksikoloji Özel Sayısı, cilt.1, ss.38-47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Biyolojik Örneklerinde Toksik Metallerin İçeriği

Türkiye Klinikleri Adli Toksikoloji Özel Sayısı, cilt.1, ss.48-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genotoxicity Assessment of Indigoid Dyes by In Vitro Comet Assay

MÜSBED, cilt.3, ss.108-112, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serum Copper and Zinc Status in Obstructive Sleep Apnea Patients

Turk J Pharm Sci, cilt.10, ss.415-424, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Investigation of Metal Wired Coloured Historical Textile Using Scanning Electron Microscopy and HPLC-DAD

Journal of Chemistry and Chemical Engineering, cilt.6, ss.591, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOY PHYTOESTROGENS AS EPIGENETIC MODULATORS IN PROSTATE CANCER

II. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2020, ss.471

The genetic and epigenetic factors in the regulation of CYP3A4 gene expression

10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019

Effect of occupational exposure to aflatoxins in Bakery Workers

Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Siences (IMPS-4), İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2014

Investigation of Histone Lysine Trimethylation or Acetylation in Sporadic Breast Tumors and Matched Normal Tissues

Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Siences (IMPS-4), İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2014

The role of the analytical toxicology in emergency medicine

8. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2012

Matrix Gla Protein Klotho Gene Polymorphisms and DNA Damage in Chronic Kidney and Coronary Artery Diseases

8. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2012

Alfa sipermetrinin genotoksik etkisinin in vitro olarak comet tekniği ile araştırılması

Çevre Bilim & Teknoloji Teknik Dergi, Samsun, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, cilt.3, ss.283-292

In vitro testing for genotoxicity of indigoid dyes by comet assay

30th annual Dyes in History and Archaeology Meeting, Derby, İngiltere, 12 - 15 Ekim 2011

Determination of serum copper and zinc levels and evaluation of DNA damage in end stage renal disease patients

3. International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2010

Bazı pestisitlerin comet tekniği kullanılarak genotoksik etkilerinin araştırılması

7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009

Important anthraquinones in wool fibres dyed with some Rubia speices

27th annual Dye in History and Archaeology Meeting, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2008

Analysis of DNA damage in the cells treated with carbamate pesticides

6th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2006

Effects of using different kind of smokeless tobacco on DNA damage Maraş Powder

6th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2006

Wound healing potential of chitosan in diabetic rats

Tissue Engineering & Regenerative Medicine International Society European Chapter Meeting, Rotterdam, Hollanda, 7 - 10 Ekim 2006

Preparation and evaluation of fucoidan microspheres

11th European Congress on Biotechnology, 6 - 09 Ağustos 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Marmara ÜniversitesiEczacılık FakültesiGenişletilmiş Eğitim ProgramıDetay Çalışması, Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL, Prof. Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Sevinç ŞAHBAZ, Editör, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2019

Karaciğerin Toksik Cevabı

Casarett Doull’s Toksikolojinin Temelleri, Süzen S, Erdem O, Erkekoğlu P, Çakmak Demircigil G, Ada AO, Demirel B, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.195-208, 2017

The Role of Soy Phytoestrogens on Genetic and Epigenetic Mechanisms of Prostate Cancer.

Enzymes Mechanism of the Anticancer Effect of Phytochemicals, Karsli-Ceppioglu S, Ngollo M, Judes G, Penault-LLorca F, Bignon YJ, Guy L, Bernard-Gallon D, Editör, Academic Press is an imprint of Elsevier, Waltham, ss.193-223, 2015