Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Undecanol-ethanol-water ternary system based microextraction for the detection of cadmium

Journal Of The Serbian Chemical Society, cilt.84, ss.435-443, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Degradation of Reactive Dyes Using Advanced Oxidation Method

CLEAN-SOIL AIR WATER, cilt.43, ss.1031-1036, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Removal of Pb2+ and Cd2+ ions from aqueous solutions using guanidine modified hydrogels

POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, cilt.22, ss.612-619, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İyon Seçimli Modifiye Adsorbanlarla Sulardan Ağır Metal Giderimi

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.959-966

Silica Based Sorbents for Solving Heavy Metal Pollution Problem in Aqueos Media

International conference on engineering and natural sciences (ICENS) 2016, 24 - 28 Mayıs 2016

A new chemical approach for decolorization of colored solutions by using photoinitiators

. Int. textile, clothing & design conference Dubrovnik • Croatia • October 7th – 10th, 2012., 7 - 10 Ekim 2012

Kuzey Kıbrıs Güzelyurt Girne ve Gazi Magusa Körfezlerinde Ağır Metal Kirliliğinin İzlenmesi

13.Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (SBT 2009), Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 7 - 08 Kasım 2009

Pb2 imprinted UV Cured Hydrogels

Chemical physics conference VIII ,Turkey, 24-25 April 2008., 24 - 25 Nisan 2008