Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Undecanol-ethanol-water ternary system based microextraction for the detection of cadmium

Journal Of The Serbian Chemical Society, cilt.84, ss.435-443, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Structural and Luminescence Properties of Sm3+ Doped TTB -Type BaTa2O6 Ceramic Phosphors

JOURNAL OF FLUORESCENCE, cilt.25, sa.6, ss.1757-1762, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Degradation of Reactive Dyes Using Advanced Oxidation Method

CLEAN-SOIL AIR WATER, cilt.43, sa.7, ss.1031-1036, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal of Pb2+ and Cd2+ ions from aqueous solutions using guanidine modified hydrogels

POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, cilt.22, sa.5, ss.612-619, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sistein İçeren Yeni Bir Adsorban Sentezi ve Sulu Ortamdan Pb(II) ve Hg(II) İyonlarının Giderimi

Marmara Fen Bilimleri Dergisi, cilt.30, sa.3, ss.195-200, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Complexion of Boric Acid with 2 Deoxy D glucose DG as a novel boron carrier for BNCT

Medical Science and Discovery, cilt.1, sa.3, ss.65-71, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modifiye Aljinik Asid Reçinesi ile Bor İçeren İyonların Sulu Ortamdan Alıkonması

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

İyon Seçimli Modifiye Adsorbanlarla Sulardan Ağır Metal Giderimi

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.959-966

Silica Based Sorbents for Solving Heavy Metal Pollution Problem in Aqueous Media

International Conference on Engineering and Natural Science, Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016

Silica Based Sorbents for Solving Heavy Metal Pollution Problem in Aqueos Media

International conference on engineering and natural sciences (ICENS) 2016, 24 - 28 Mayıs 2016

A New Cystein Modified Silica Microparticules as a Sorbent for Lead and Silver Ions

International Conference on Engineering and Natural Science, Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016

Decoloiızation of Colored Waters Containing Reactive Blue 19 and Reactive Red 21 by Advance Oxıdatıon Methods

6th International Textile, Clothing & Design Conference, Dubrovnik, Hırvatistan, 7 - 10 Ekim 2012

A new chemical approach for decolorization of colored solutions by using photoinitiators

. Int. textile, clothing & design conference Dubrovnik • Croatia • October 7th – 10th, 2012., 7 - 10 Ekim 2012

Kuzey Kıbrıs Güzelyurt Girne ve Gazi Magusa Körfezlerinde Ağır Metal Kirliliğinin İzlenmesi

13.Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (SBT 2009), Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 7 - 08 Kasım 2009

Pb2 imprinted UV Cured Hydrogels

Chemical physics conference VIII ,Turkey, 24-25 April 2008., 24 - 25 Nisan 2008