Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

SOSYAL MEDYANIN DAVRANIŞSAL ETKİLERİ VE KRİZ İLETİŞİMİ

İjses International Journal of Socialand EconomicSciences, vol.11, no.2, pp.145-160, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

PERCEPTION MANAGEMENT IN THE MEDIA

İjses-International Journal of Social and EconomicSciences, vol.11, no.1, pp.64-78, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

KİŞİLERARASI İLİŞKİLERDE EMPATİ: İNSANIN MANEVİ DÜNYASI İLE EMPATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

International Journal of Social and EconomicSciences İjses, vol.11, no.1, pp.1-11, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

HEALTH COMMUNICATION AND THE IMPORTANCE OF IT DURING THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS IN TURKEY

IJSES-International Journal of Social and EconomicSciences, vol.10, no.2, pp.87-112, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

HOW DOES INTERPERSONAL COMMUNICATION AFFECT HEALTH AND PATIENT SAFETY?

IJSES International Journal of Social and EconomicSciences, vol.10, no.1, pp.49-53, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

DIFFERENT ASPECTS OF THE RUSSIAN-GEORGIAN 2008 WAR: REPRESENTATION OF THE TURKISH PERSPECTIVE

Bölgesel Araştırmalar Dergisi, no.3, pp.50-70, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

SOSYAL MEDYANIN SİYASAL İLETİŞİM ARACI OLARAK ARAP BAHARI ÜZERİNDE ETKİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, pp.1-19, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Reading the Moves of the Leaders on the Eurasian Chessboard Comparative Operational Code Analysis of Vladimir Putin and Recep Tayyip Erdogan

International Journal of Business Perspectives &Social Science Information,(IJBP-SSI), no.1, pp.2-17, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

UNPREDEP and Preventive Diplomacy

Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergi, vol.9, pp.292-395, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

KIBRIS SORUNUNUN TÜRK DIŞ POLİTİKASINA ETKİSİVE ABD SSCB İLE İLİŞKİLER

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.16, pp.455-484, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Sibirya Türkleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Siberian Studies, vol.4, pp.15-40, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Rusya Federasyonu nun Orta Doğu Politikası

Yeni Türkiye-OrtaDoğu ÖZel Sayısı, vol.6, pp.236-257, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Dağlık Karabağ Sorunu nun Türkiye Azerbaycan İlişkilerineEtkisi

Yeni Türkiye, vol.7, pp.295-309, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Yeni Türkiye, vol.8, pp.602-637, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye nin SSCB ve ABD ile İlişkileri 1960 1980

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.19-46, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Georgia in Russia s Orbit and the South Ossetian Confict Threatening Regional Stability in the South Caucasus Region

Journal of Caspian AffairsJOCA International Peer-Reviewed Journal., vol.1, pp.93-114, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Ukrayna da Siyasi Kriz Political Crisis in Ukraine

Karadeniz AraştırmalarıJournal of the Black Sea Studies, vol.11, pp.11-23, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Kazakistan ın Enerji Politikası

Turan_SAM, vol.6, pp.81-91, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Authoritarian Politics in Uzbekistan

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal;, vol.6, pp.24-39, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türklerve Müslümanlar

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies,, vol.10, pp.51-95, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Turkish Presence in Rumania from Past up to Today

Hikmet, Journal of Scientific Research, vol.1, no.11, pp.7-41, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Geçmişten Günümüze Romanya’da Türk Varlığı

Karadeniz Araştırmaları-Journal of the Black Sea Studies, vol.5, no.17, pp.1-31, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Bağımsız Devletler Topluluğu’nda Renkli Devrimler - Kırgızistan Örneği

Akademik İncelemeler Dergisi, vol.1, no.1, pp.118-138, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Turkey-Russian Economic Relations and Security-Based Strategic Partnership in Eurasian Geopolitics during the Era of Presidents Erdogan and Putin

Ege Üniversitesi I. Uluslararası Sovyet Sonrası Türkiye-Rusya İlişkileri Sempozyum, İzmir, Turkey, 15 - 16 October 2020, pp.163-165

Dış Ticaret ve Dış Ticareti Etkileyen Faktörler Analizi

1. ULUSLARARASI İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER VE YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 7 - 08 December 2019, pp.329-337

Kültür Turizmi ve Etkileyen Faktörler

5. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.623-626

Türkiye’de Konut Satışlarına İlişkin Mevcut Durum Analizi

ULUSLARARASI İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER VE YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2019, pp.227-235

Yerel yönetimler ve Atık Su Yönetimi

5. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.599-611 Sustainable Development

Sanayi Üretim ve Ciro Endeksleri İlişkisi

5. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.619-621

Fiyat Endeksi Analizi

1. ULUSLARARASI TARIM VE ÇEVRE BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ• 1. ULUSLARARASI İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER VE YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2019, pp.205-217

Ticaret Verileri ile Büyüme Arasındaki İlişkinin Farklı Tekniklerle Analizi

1. ULUSLARARASI SAĞLIKTA VERİ BİLİMİ KONGRESİ• 2. ULUSLARARASI RUH SAĞLIĞINDA TOPLUMSAL FARKINDALIK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2019, pp.2-14

Farklı Teknikler Yöntemi ile Uluslararası Borsa Verilerinin Analiz Edilmesi

1. ULUSLARARASI SAĞLIKTA VERİ BİLİMİ KONGRESİ• 1.ULUSLARARASI RUH SAĞLIĞINDA TOPLUMSAL FARKINDALIK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 2 - 06 December 2019, pp.23-29

Otomobil Satışları ve Satışları Etkileyen Faktörler

1. ULUSLARARASI İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER VE YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2019, pp.218-226

Politics and Political Communication-Siyaset ve Siyasal İletişim

4. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2019, pp.185-193

THE IMPORTANCE OF HEALTH COMMUNICATION (LEVELS AND MODELS)-SAĞLIK İLETİŞİMİNİN ÖNEMİ (SEVİYELER VE MODELLER)

2. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 14 - 15 November 2019, pp.2-8

Orta Asya’da Su Sorunu ve Çevre Güvenliği

XI. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi-“MAIN DEVELOPMENTS AND DYNAMICS OF THE POST-COLD WAR ERA”, Bursa, Turkey, 14 - 15 October 2019, pp.27-46

Hindistan ve Pakistan Arasındaki Çözülemeyen Sorun: Keşmir

1. Uluslararası Siyasal ve Toplumsal Bilim Araştırmaları Kongresi, Mardin, Turkey, 29 - 30 October 2019, pp.2-13

AVRASYA JEOPOLİTİĞİNDE ERDOĞAN VE PUTİN DÖNEMİ – TÜRKİYE – RUSYA İLİŞKİLERİNDE EKONOMİ VE GÜVENLİK TEMELLİ STRATEJİK ORTAKLIK

5. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 September 2019, pp.281-290

Forecast Tahmin Modeli İle Medya Yatırımları Analizi

5. Uluslararası Ekonomi Yönetimi Ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 26 - 27 September 2019

TURKEY’S ROLE IN CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS AFTER THE COLLAPSE OF THE USSR (1991).

1. ULUSLARARASI TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA SORUNLARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 November 2018, pp.2-13

Türk Basınında Ruanda Katliamı

3. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 October - 27 January 2018, pp.10-24

NEOKLASİK REALİST TEORİ BAĞLAMINDA RUSYA FEDERASYONU’NUN ORTA ASYAÜLKELERİ İLE SİYASİ İLİŞKİLERİ

1. ULUSLARARASI İSTANBUL DİL - KÜLTÜR VE TARİH KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 5 - 06 October 2018, pp.1-9

The Efects of Caspian Energy Resources in the Kazakhstan Foreign Policy

International New York Conference on Social Sciences (NY2017), New-York, United States Of America, 17 November 2017 - 19 January 2018

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Kırım Türklerinin Siyasi Faaliyetleri

Ekim 1917 Sovyet İhtilali’nin Yüzüncü Yılında Türk Dünyası’ndaki Bağımsızlık Fikri ve Siyasi Hareketler Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 April 2017, pp.235-249

Uluslararası Medyada Şiddet

3. Uluslararası Farklı Şiddet ve Toplumsal Algı Kongresi, 25 - 26 October 2017, pp.89-90

Türkiye-Rusya Federasyonu Siyasi ve Ekonomik İlişkileri

2. Uluslararası Ekonomi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 24 - 25 March 2017, pp.197-200

Türkiye Kazakîstan İlişkileri ve Kazakistan ın Uluslararası Açılımı

5. Uluslararas› Türk-Asya Kongresi / 5th International Turkish-Asian Congress, Turkey, 3 - 05 June 2010

Uluslararası Politikalarda Rusya ve Ukrayna Arasında Kalan Kırım

Kırm Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İstanbul, Turkey, 22 January 2016

Tarihsel Süreçte Türkiye Rusya İlişkileri

Mimar Sinan Üniversitesi Geçmişten Günümüze Türkiye-Rusya İlişkileri, İstanbul, Turkey, 22 December 2015

TÜRKİYE RUSYA FEDERASYONU SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi1stINTERNATİONAL CONGRESS ON ECONOMY ADMINISTRATION AND MARKET SURVEYS, İstanbul, Turkey, 4 - 05 December 2015, pp.40-42

Türk Dünyasına Hizmet Eden İlim Adamları İsmail Otar ve İsmail Gaspıralı

Türk Dünyasına Hizmet Eden Alimler, İstanbul, Turkey, 13 November 2015

Kırım Türklerinin Mümtaz Şahsiyeti İsmail Otar ve Kırım Milli Davası

Gaspıralı’nın Kütüphanecisi İsmail Otar Konferansı, İstanbul, Turkey, 24 October 2015

KIRIM HANLIĞI NIN YIKILIŞI YIKILIŞIN OSMANLI İMPARATAORLUĞU ÜZERINDEKI ETKILERI VE AVRUPA DIPLOMASISINDEKI DEĞIŞIKLIKLER

Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500-1800), İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2015, pp.100-151

The Role of Energy in EU Russian Relations

Uluslararası EuPRA (The European Peace Research Association) 2015 Conference’da (The Framing of Europe: Peace Perspectives On Europe’s Future), Tromso, Norway, 2 - 04 September 2015

Türkiye Rusya İlişkilerinin AB politikalarına ektisi

21. YÜZ YILDA TÜRKİYE'DE AB ALGISISEMPOZYUMU, Bilecik, Turkey, 13 - 14 May 2015

Ukranian Foreign Policy

V. European Conference on Social and Behavioral SciencesSt Petersburg, Russia – September 11-14, 2014İASSR, St. Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014

Ermeni Sorununun Uluslararası Boyutu

3. Dünya Türk Forumu-Ermeni, Edirne, Turkey, 28 - 30 May 2014

Rusya Türklerinin Rus Parlamentosu ndaki Siyasî Faaliyetleri

15. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 16 September 2006, vol.4

Karadeniz Güvenliği

3. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu Karadeniz Yararlanıcıları, Giresun, Turkey, 4 - 06 August 2010

Books & Book Chapters

Kazakistan'ın Siyasi Tarihi ve Uluslararası Örgütlerle İlişkileri

in: Kazakistan, Mehmet Seyfettin Erol, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.1-46, 2021

Dağlık Karabağ Sorunu

in: SOĞUK SAVAŞ SONRASI SOSYAL, EKONOMİK VE SİYASAL GELİŞMELER BAĞLAMINDA GÜNEY KAFKASYA, Vefa KURBAN, Seçil ÖRAZ BEŞİKÇİ, Recep Efe ÇOBAN, Editor, iksad publishing house, İstanbul, pp.163-196, 2021

Ukrayna Krizi Sonrası Rusya-Çin İlişkileri

in: Avrasya Denkleminde Rusya-Çin Rekabeti, Murat Yorulmaz, Serdar Yılmaz, Editor, Astana yayınları, Ankara, pp.219-238, 2021

Transboundary Water Problem and Environmental Security in Central Asia

in: Inter-State and Intra-State Conflicts in Global Politics From Eurasia to China, Tayyar Arı, Editor, LEXINGTON BOOKS, New York, pp.269-284, 2021

TARİH BOYUNCA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

in: RUS DIŞ POLİTİKASINDA ORTA ASYA VE KAFKASYA, Marziye MEMMEDLİ, Editor, Nobel, Ankara, pp.125-154, 2021

TURKEY – RUSSIAN FEDERATION RELATIONS IN THE NEW ERA

in: Contemporary Turkish – Russian Relations from past to Future, İlyas TOPSAKAL, Ali ASKEROV, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.39-68, 2021

Rusya ve Türk Dünyası

in: Çağdaş Türk Dünyası, Muhammet Bilal Çelik, Editor, Nobel, Ankara, pp.369-382, 2020

Bulgaristan’dan Türkiye’ye Son Büyük Göç (1989 Zorunlu Kitlesel Göçü)

in: Türkistan’dan Anadolu’ya Tarihin İzinde: Prof. Dr. Mehmet Alpargu’ya Armağan, Muhammed Bilal ÇELİK, Editor, Nobel, Ankara, pp.1360-1378, 2020

Almanya’nın Orta Asya Politikası

in: DÜNYA SİYASETİNDEALMANYA I, Prof. Dr Hüseyin Bağcı, Doç. Dr. İsmail Ermağan, Prof Dr Burak Gümüş, Editor, Nobel, Ankara, pp.385-406, 2019

Rus Dış Politikasında Siyasal Karar Alma Yaklaşımı ve Teorik Çerçevenin Analizi

in: Kişilerarası İletişim Güncel Yaklaşımlar ve Kurumsal Temeller-İletişim Çalışmaları, Serhat Ulağlı, Editor, Motto Yay., İstanbul, pp.13-36, 2019

“Rus Dış Politikasında Siyasal Karar Alma Yaklaşımı ve Teorik Çerçevenin Analizi

in: Kişilerarası İletişim Güncel Yaklaşımlar ve Kurumsal Temeller-İletişim Çalışmaları,, Prof. Dr. Serhat Ulağlı, Editor, Motto Yayınları, İstanbul, pp.13-36, 2019

TÜRK VE RUS AVRASYA STRATEJİLERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM

in: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ, Prof. Dr. Ayhan Aytaç, Prof. Dr. Giray Saynur Dermna, Prof. Dr. Mustafa Talas, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.6-20, 2019

“Kazakistan’ın Siyasi Tarihi, Uluslararası Örgütlerle İlişkisi”

in: Bozkır’ın Oğlu-Ahmet Taşağıl’a Armağan, Tuğba Eray Biber, Editor, Yeditepe Yayınları, İstanbul, pp.635-665, 2019

Rusya Avrasyacılığının Türkiye ile İşbirliği İmkanları

in: Türk Siyasal Kültür Havzaları, Süleyman Elik ve Cihan Gündüz, Editor, GRTC Yayın NO.8, Kütahya, pp.181-187, 2019

Avrupa Birliği’nin Karadeniz Bölgesine Yönelik Politikasının Güvenlik Boyutu

in: Karadeniz Jeopolitiği, Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Volkan TAtar, Buraş Şakir Şeker, Editor, Beta, İstanbul, pp.807-816, 2018

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU, SORUNA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

in: SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ, Ayhan AYTAÇ, Gülsen DEMİR, Mustafa TALAS, Bekir KOCABAŞ, Editor, Güven Plus Grup A.Ş., İstanbul, pp.469-500, 2018

Rusya’nın Kırım’ı İşgal ve İlhakı Bağlamında Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya Federasyonu ile İlişkileri

in: Karadeniz Jeopolitiği, Hasret Çomak, CAner Sancaktar, Volkan Tatar, Burak Şakir Şeker, Editor, Beta, İstanbul, pp.1223-1238, 2018

RUSYA FEDERASYONU’NUN KARADENİZ BÖLGE POLİTİKASI VE YENİ GÜÇ DENGELERİ

in: Karadeniz Jeopolitiği, Hasret Çomak, Caner Can Sancaktar, Volkan Tatar, Burak Şakir Şeker, Editor, Beta, İstanbul, pp.147-162, 2018

JULY 15 COUP ATTEMPT AND ITS SOCIOLOGICAL ANALYSIS AND EVALUATION

in: CULTURE AND SOCIETY, Ümran Sevil, Мümin Таhir, Ayça Gürkan, Gökşen Aras, Editor, Academy for European Culture “Orpheus Lira” – Sofia “Publications”, Sofya, pp.821-847, 2018

Uluslararası Kadın Hakları

in: Her Alanda Kadın Olmak, Ümran Sevil, Ayça Gürkan, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.273-292, 2017

Afganistan-Rusya İlişkileri

in: Bozkırdan Batıya-Prof Dr. Hüseyin Salman Armağan Kitabı, Güler Yarcı, Editor, Epsilon, İstanbul, pp.240-263, 2017

SOĞUK SAVAŞ SONRASI RUSYA’NIN BALKANLAR POLİTİKASI

in: SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA BALKANLAR (1990-2015), İbrahim Kamil, Editor, Nobel, Ankara, pp.547-580, 2017

KIRIM HANLIĞI

in: Avrasya nın Sekiz AsrıÇengizoğulları, İlyas Kemaloğlu, Hayrunnisa Alan, Editor, Ötüken, pp.320-372, 2016

II. Dünya Savaşı’nda Yugoslavya Türkleri ve Müslümanları

in: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞIVE TÜRK DÜNYASI, Nesrin Sarıahmetoğlu ve İlyas Kemaloğlu, Editor, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yayınları, pp.309-328, 2016

II. Dünya Savaşı’nda Kırım Türklerinin Siyasî Faaliyetleri

in: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞIVETÜRK DÜNYASI, Nesrin Sarıahmetoğlu ve İlyas Kemaloğlu, Editor, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yayınları, pp.27-60, 2016

Romanya Türklerinin Türkiye'ye Göçleri

in: Türk Dünyasında Sürgün ve Göç, Nesrin Sarıahmetoğlu, İlyas Kemaloğlu , Editor, Türk Kültürünü Hizmet Vakfı, İstanbul, pp.353-369, 2015 Sustainable Development

Ülkeler:Coğrafya,Kültür ve Sosyal Yapı Ünite 2

in: Balkanlar da Siyaset, Şaban H. Çalış, Birgl Demirtaş, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.47-56, 2015

Blue Black Sea New Dimensions of History, Security, Strategy, Energy and Economy

Cambridge International Science Publishing , Newcastle-Upon-Tyne, 2013

The Security Policies of Turkey and Russia towards Abkhazia and the Internal Georgian Conflict

in: Blue Black Sea New Dimensions of History Security Politics Strategy Energy and Economy, Giray Saynur Bozkurt Derman, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.97-107, 2013

Black Sea Regional Policies of Russia and the United States after September 11

in: Blue Black Sea New Dimensions of History Security Politics Strategy Energy and Economy, Giray Saynur (Bozkurt) Derman, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.241-266, 2013

Soğuk Savaş Sonrası Yeni Diplomasi Anlayışı

in: Prof. Dr. Fahir Armaoğlu'na Armağan,, Ersin Embel, Editor, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, pp.277-297, 2008

11 Eylül Sonrası Amerikan-İran İlişkiler

in: Satranç Tahtasında İran Nükleer Program,, Atilla Sandıklı-Kenan Dağcı, Editor, Tasam Yayınları, İstanbul, pp.121-139, 2007

Kırım Tatarları ve Sürgün

in: Stalin ve Türk Dünyası, Emine Gürsoy Naskali ve Liaisan Şahin, Editor, Kaknüs Yayınları, İstanbul, pp.221-232, 2007

“İsmail Bey Gaspıralı ve Eğitim Reformu”

in: İsmail Bey Gaspıralı İçin, Hakan Kırımlı, Editor, Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, pp.289-302, 2004