Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

International Financial Reporting Standarts Towards SME s and The Relationship With Basel II Criteria Turkish Applications

Academy of Economic Studies Accounting and Management Information Systems, ss.38-51, 2006 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Türkiye de Kamunun Aydınlatılmasına Yönelik Finansal Bilgilerin Elektronik Ortamda Yayınlanması

Iktisat Isletme Ve Finans, cilt.4, ss.6-17, 2004 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Kurumlarda Etkin İç Denetim Sisteminin Oluşturulması

Yaklaşım, cilt.1, ss.6-17, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Electric distribution of business reporting for public information in Turkey

Iktisat Isletme Ve Finans, cilt.19, no.1, ss.51-62, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İç Denetim ve Toplam Kalite Yönetimi

Zonguldak Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.109-119, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lojistik Zincirinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Göre Depolama Maliyetleri ve Bir Örnek Uygulama

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.1, no.1, ss.69-88, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SME s Raring Systemand Process in Turkey According to the Basel

Journal of Eurasian in, cilt.2, no.1, ss.77-94, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maliyet Tabanlı Lojistik Yönetimi

Öneri, cilt.1, no.1, ss.61-71, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Internet Financial Reporting In Turkey

EuroMed Journal of Business, cilt.6, ss.313-323, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kalite Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemine entegrasyonu

M.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, cilt.25, ss.521-534, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KOBİ ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Global Uyum Süreci

M.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.23, ss.203-221, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Getirilen Yeni Düzenlemeler IFRS 1-5

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.4, ss.1-18, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Global Muhasebe Sürecinde Yakınsama Eğilimleri

Muhasebe ve Finansman Dergisi-MUFAD, cilt.2, ss.12-24, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Denetçi Raporlarının Kamunun Aydınlatılması Yönüyle İnternet Ortamında Yayımlanması

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.6, no.1, ss.4-15, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmelerde Stratejik Faaliyet Bölümleri Arasında Transfer Fiyatlandırması

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.3, no.1, ss.47-68, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aracı Kurumlarda Etkin İç Denetim sisteminin Oluşturulması ve Uygulanması

YAKLAŞIM, ss.196-199, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Barter İşlemleri ve Muhasebesi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Öneri, cilt.1, ss.1-15, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhasebe Denetim Planlamasında Önemlilik Ölçümleme Yaklaşımı

Muhasebe ve Finansman Dergisi, cilt.3, no.1, ss.7-19, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Muhasebe uygulamalarında inovasyon

İnovasyon Konferansı, Marmara Üniversitesi Değişim Yönetimi Klubü, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Ocak 2010

Sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirme ve finansman

International quality in health accreditation and performance management congress: Kamu Araştırmaları Vakfı, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Kasım 2006, cilt.1, ss.215-235

INTERNET FINANCIAL REPORTING: THE CASE OF TURKEY

2nd Annual EuroMed Conference of the EuroMed-Academy-of-Business, Salerno, İtalya, 26 - 28 Ekim 2009, ss.300-311 identifier

Basel II. ve Türkiye Gerçeği

EXPO Channel, İstanbul, Türkiye, 12 Eylül 2007

Muhasebe ve Kontrol

Lefke Üniversitesi, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 3 - 08 Ocak 2007

A Study Towards The Publication of the Financial Reports of The ICI Listed 500 Companies on the Internet

2.International Conference on Business,Economics,Management and Marketing, Athens, Yunanistan, 24 - 27 Haziran 2004, cilt.1, ss.2-6

A Study towards the Publication of the Financial Reports of The ICT (İstanbul Chamber of Industry) Listed 500 Companies on The Internet

2 nd International Conference On Business Economics, Management and Marketing ATINER, Atina, Yunanistan, 24 - 27 Haziran 2004, cilt.1, ss.475-491

Kitap & Kitap Bölümleri

Finansal Muhasebe

Gazi Kitapevi, Ankara, 2018

FİNANSAL MUHASEBE

UMUT KİTAPEVİ, İstanbul, 2015

Envanter Değerleme Uygulamaları

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2010

Dönem sonu İşlemleri Muhasebesi

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009

Denizcilik Sektörünün Finansman Yapısı

Konteyner, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Murat Erdal, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.150-175, 2008

A Study Towards The Publication Of The Financial Reports Of The ICI Listed 500 Companies On The Internet

OIL,GAS and ENERGY QUARTERLY, Linda M. Nichols, Editör, Maththew Bender Co., Inc., Texas, ss.923-943, 2005

Global Information Technology Impact on International Business-A Study Towards The Publication Of The Financial Reports Of The ICT Listed 500 Companies On The Internet

Global Information Technology Innovation and Entrepreneurshıp, Panagiotis Petratos, Editör, Athens Instıtute For Education and Resarch-ATİNER, Atina, ss.9-25, 2004

Altın ve Gümüş İşlemleri Muhasebesi

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2001

Altın ve Altına Dayalı İşlemler Muhasebesi

İstanbul Altın Borsası, İstanbul, 2000

Repo İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesi

Ekonomik araştırmalar Merkezi Yayını, İstanbul, 1997

Bilirkişi Raporları

Alacağın İptali

7. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.25, İstanbul, 2018

alacak davası

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.30, İstanbul, 2018

Alacak

İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.15, İstanbul, 2018

Alacak davası

İstanbul 7. Asliye ticaret Mahkemesi, ss.21, İstanbul, 2018

Bilirkişilik

İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.20, İstanbul, 2018

Alacak İptali

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.22, İstanbul, 2018

Yönetim Kurulu Kararının İptali

İstanbul Ticaret Mahkemesi, ss.30, İstanbul, 2016

Bilirkişi Raporu

Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.4, İstanbul, 2008