Araştırma Alanları

  • Muhasebe

  • Finansman

  • Para- Sermaye ve Finansal Kurumlar

  • Muhasebe ve Denetim

  • Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi