Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

İç Denetim ve Toplam Kalite Yönetimi

Zonguldak Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.109-119, 2012 (National Refreed University Journal)

Lojistik Zincirinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Göre Depolama Maliyetleri ve Bir Örnek Uygulama

Muhasebe ve Denetime Bakış, vol.1, no.1, pp.69-88, 2010 (Other Refereed National Journals)

SME s Raring Systemand Process in Turkey According to the Basel

Journal of Eurasian in, vol.2, no.1, pp.77-94, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Maliyet Tabanlı Lojistik Yönetimi

Öneri, vol.1, no.1, pp.61-71, 2009 (National Refreed University Journal)

Internet Financial Reporting In Turkey

EuroMed Journal of Business, vol.6, pp.313-323, 2009 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Kalite Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemine entegrasyonu

M.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, vol.25, pp.521-534, 2008 (National Refreed University Journal)

KOBİ ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Global Uyum Süreci

M.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, vol.23, pp.203-221, 2007 (National Refreed University Journal)

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Getirilen Yeni Düzenlemeler IFRS 1-5

Muhasebe ve Denetime Bakış, vol.4, pp.1-18, 2004 (Other Refereed National Journals)

Global Muhasebe Sürecinde Yakınsama Eğilimleri

Muhasebe ve Finansman Dergisi-MUFAD, vol.2, pp.12-24, 2004 (Other Refereed National Journals)

Denetçi Raporlarının Kamunun Aydınlatılması Yönüyle İnternet Ortamında Yayımlanması

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.6, no.1, pp.4-15, 2004 (Other Refereed National Journals)

İşletmelerde Stratejik Faaliyet Bölümleri Arasında Transfer Fiyatlandırması

Muhasebe ve Denetime Bakış, vol.3, no.1, pp.47-68, 2004 (Other Refereed National Journals)

Aracı Kurumlarda Etkin İç Denetim sisteminin Oluşturulması ve Uygulanması

YAKLAŞIM, no.12, pp.196-199, 2004 (Other Refereed National Journals)

Barter İşlemleri ve Muhasebesi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Öneri, vol.1, pp.1-15, 2004 (National Refreed University Journal)

Muhasebe Denetim Planlamasında Önemlilik Ölçümleme Yaklaşımı

Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.3, no.1, pp.7-19, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Muhasebe uygulamalarında inovasyon

İnovasyon Konferansı, Marmara Üniversitesi Değişim Yönetimi Klubü, İstanbul, Turkey, 7 - 08 January 2010

Sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirme ve finansman

International quality in health accreditation and performance management congress: Kamu Araştırmaları Vakfı, Antalya, Turkey, 15 - 19 November 2006, vol.1, pp.215-235

INTERNET FINANCIAL REPORTING: THE CASE OF TURKEY

2nd Annual EuroMed Conference of the EuroMed-Academy-of-Business, Salerno, Italy, 26 - 28 October 2009, pp.300-311 identifier

Basel II. ve Türkiye Gerçeği

EXPO Channel, İstanbul, Turkey, 12 September 2007

Muhasebe ve Kontrol

Lefke Üniversitesi, Lefke, Cyprus (Kktc), 3 - 08 January 2007

A Study Towards The Publication of the Financial Reports of The ICI Listed 500 Companies on the Internet

2.International Conference on Business,Economics,Management and Marketing, Athens, Greece, 24 - 27 June 2004, vol.1, pp.2-6

A Study towards the Publication of the Financial Reports of The ICT (İstanbul Chamber of Industry) Listed 500 Companies on The Internet

2 nd International Conference On Business Economics, Management and Marketing ATINER, Atina, Greece, 24 - 27 June 2004, vol.1, pp.475-491

Books & Book Chapters

Finansal Muhasebe

Gazi Kitapevi, Ankara, 2018

FİNANSAL MUHASEBE

UMUT KİTAPEVİ, İstanbul, 2015

Envanter Değerleme Uygulamaları

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2010

Dönem sonu İşlemleri Muhasebesi

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009

Denizcilik Sektörünün Finansman Yapısı

in: Konteyner, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Murat Erdal, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.150-175, 2008

A Study Towards The Publication Of The Financial Reports Of The ICI Listed 500 Companies On The Internet

in: OIL,GAS and ENERGY QUARTERLY, Linda M. Nichols, Editor, Maththew Bender Co., Inc., Texas, pp.923-943, 2005

Global Information Technology Impact on International Business-A Study Towards The Publication Of The Financial Reports Of The ICT Listed 500 Companies On The Internet

in: Global Information Technology Innovation and Entrepreneurshıp, Panagiotis Petratos, Editor, Athens Instıtute For Education and Resarch-ATİNER, Atina, pp.9-25, 2004

Altın ve Gümüş İşlemleri Muhasebesi

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2001

Altın ve Altına Dayalı İşlemler Muhasebesi

İstanbul Altın Borsası, İstanbul, 2000

Repo İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesi

Ekonomik araştırmalar Merkezi Yayını, İstanbul, 1997

Expert Reports

Alacağın İptali

7. Asliye Ticaret Mahkemesi, pp.25, İstanbul, 2018

alacak davası

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, pp.30, İstanbul, 2018

Alacak

İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, pp.15, İstanbul, 2018

Alacak davası

İstanbul 7. Asliye ticaret Mahkemesi, pp.21, İstanbul, 2018

Bilirkişilik

İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, pp.20, İstanbul, 2018

Alacak İptali

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, pp.22, İstanbul, 2018

Yönetim Kurulu Kararının İptali

İstanbul Ticaret Mahkemesi, pp.30, İstanbul, 2016

Bilirkişi Raporu

Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, pp.4, İstanbul, 2008