Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Galata Mevlevihanesi Örneğinde İstanbul Mevlevîliğinin Kültürel Hayata Etkisi

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, ss.17-37, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmed Avni Konuk ve Mesnevî i Şerîf Şerhinin Tasavvuf Çalışmaları Açısından Önemi

M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, ss.31-50, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biz âleme bir yâr için âh etmeğe geldik

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, ss.125-130, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesnevî den Tefe’ül

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, ss.61-63, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tasavvufî Düşünce ve Şerh Geleneğinde Mevlânâ Celaleddin Rûmî Muhyiddin İbn Arabî İlişkisi

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, ss.211-238, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlânâ da Tasavvufî Remizler

YÜZAKI Aylık Edebiyat Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi, ss.28-33, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Ahlâk Temelinde Kolektif Sorumluluk

Diyanet Aylık Dergi, ss.12-14, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Hizmetlerinde Mevlânâ Yaklaşımı Gönül Dili

Diyanet Aylık Dergi, ss.9-12, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vahdet Dükkanı

Kubbealtı AKADEMİ Mecmusı, cilt.36, ss.63-75, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Din Samimiyettir

Diyanet Aylık Dergi, ss.10-12, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşkın Çocuklarıyız Biz Aşk ı Mevlânâ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dâiresi Yayınları, ss.48-65, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Batı da Mevlânâ ve Mevlevîlik Bibliyografyası

İSTEM, Mevlânâ Özel Sayısı, ss.319-344, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî

İSTEM, Mevlânâ Özel Sayısı, ss.91-111, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ney in Sırrı Kemâle Yolculuk

Yeni Dünya Aylık Dergi, ss.30-33, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Mevlânâ Celâleddin Rûmi ye Göre Ahlâkî Değerler

Diyanet Aylık Dergi,, ss.33-36, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vefâ

Diyanet Avrupa, ss.30-33, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmtihan Yurdundan Bekâ Yurduna Mutluluk İçin

Diyanet Avrupa, ss.12-15, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dolunayın Seyri Hz Mevlânâ ya Göre Hz Muhammed

Keşkül, Sufi Gelenek ve Hayat, ss.93-98, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Ömer Yılmaz İbrahim Kürani Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı kitap tanıtımı TDV İSAM İslam Araştırmaları Dergisi

TDV, İSAM, İslam Araştırmaları Dergisi, ss.245-249, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hüseyin Azmî Dede ve Beyânü l Mak sıd Adlı Risâlesi

M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı, ss.69-112, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlânâ nın Eserlerinde Sema İmgesi

Keşkül, Sufi Gelenek ve Hayat, ss.26-32, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Erdemli İnsan Erdemli Toplum

Diyanet Aylık Dergi, ss.34-37, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hâb ü Hayal Mevlânâ Penceresinden Dünya Hayatına Bakış

Keşkül, Sufi Gelenek ve Hayat, ss.20-25, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Ahmed Avni Konuk Mesnevî i Şerif Şerhi kitabı tanıtımı

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, ss.815-818, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlânâ Celâleddin Rûmî nin Eserleri Üzerine Yapılan İngilizce Çalışmalar

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, ss.775-804, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tasavvufta Mantıku t tayr Mevlânâ da Hz Süleyman ve Kuşdili Tasavvuru

M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi,, ss.121-135, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Mürşid i Kamil Portresi Mevlânâ Celaleddin Rûmî

Keşkül Sufi Gelenek ve Hayat, ss.1-8, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Kitap Tanıtımı İsmail Hakkı Bursevî Rûhü l Mesnevî kitap tanıtımı

TDV, İSAM, İslam Araştırmaları Dergisi, ss.134-139, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mevlânâ’xxnın Söz Söyleme Metodu

Şeb-i Arus Mevlânâ’xxyı Anma Paneli, Türkiye, 13 Aralık 2018

Sosyal ve Kültürel Hayatta Mevlevîhânler

Antalya Mevlevîhânesi İrffan Meclisi, Türkiye, 23 Kasım 2018

Mevlâna ve Mevlevîlik

Trakya Üni. İlahiyat Fak. Selimiye Konuşmaları-23, Türkiye, 09 Ekim 2018

Hz. Mevlânâ ve Mevlevî Gelenekte Halvet

III. Uluslararası Bakü’den Balkanlara Halvetîlik Sempozyumu, 12 Mayıs 2018

Mesnevi Okumaları

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat, Türkiye, 23 Aralık 2017

Mevlânâ Celâleddin Rumî Hazretleri’nin Edebi

Mevlânâ Celâleddin Rumî Hazretleri Paneli, Türkiye, 16 Aralık 2017

Semâ Mukabelesi

Şeb-i Arus 743. Vuslat Yıldönümü Anma Programı, Türkiye, 07 Aralık 2016

Mevelevîhânelerde Tasavvufî Terbiye

Balkanlarda İrfan Ocakları: Bosna’xxda Mevelvîlik -Uluslararası Sempozyumu, 12 - 14 Mayıs 2016

Cihân-ı Ma’rifet, Şeb-i Arûs’un 740. Yılında Mevlânâ ve Mesnevî’si

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Kulübü, Türkiye, 25 Aralık 2013

Alvarlı Divânında Halvet Uzlet ve Sohbet

Uluslararası Hâce Muhammed Lütfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu, 25 - 26 Nisan 2013

Kutlu Doğum ve Evrensel Mesajı

Marmara Üniversitesi Eczâcılık Fakültesi, Türkiye, 10 Nisan 2013

Tasavvuf Kültüründe Kardeşlik Algısı”

Kutlu Doğum Haftası “Hz. Peygamber Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku” Sempozyumu, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2012

Mevlana ve Mevlevilik Kültürü

Çamlıca Vakfı, Türkiye, 17 Aralık 2012

Tekke Mutfağında Nefis Terbiyesi

Elmalı’nın Canları: İrfan ve Sevgi Sempozyumu-5, “Kişilik Oluşumu ve Nefsin Terbiyesi, 08 Eylül 2012

Hazret i Mevlâna nın Eserlerinde Erdemler ve Karakter Gelişim Eğitimi Hikmet Erdemi

Uluslararası Eğitimde Kalite Kongresi, 2 - 04 Aralık 2011, ss.57-69

Mevlevîhânelerde Sanat Eğitimi

Bilim ve Sanat Vakfı, Bilim ve Sanat Vakfı,, Türkiye, 27 Ekim 2011

İslamda Aile Hayatı

Diyanet İşleri Başkanlığı Gümüşhacıköy Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Kutlamaları, Amasya, Türkiye, 17 Nisan 2009

Mevlevîlik

İDEMER, İstanbul, Türkiye, 26 Mart 2009

Ahmed Avni Bey’in Mesnevî-i Şerif Şerhi

Bilim ve Sanat Vakfı, Türkiye, 15 Kasım 2008

Vefatının 70. Yılında Ahmed Avni Konuk: Hayatı ve Eserleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, 31 Mart 2008

İnsan, İnsanlık ve Mevlana

Rize Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye, 12 Aralık 2007

“Mevlana, Mevlevîlik Kültürü ve Sema”

Giresun İl Kültür Müdürlüğü, Giresun, Türkiye, 07 Aralık 2007

Mevlana’da İbadet Tarz ve Anlayışı

Hoşgörünün Adı:Mevlana Konferansı, Türkiye, 01 Aralık 2007

Ahmed Avni Konuk un Mesnevî i Şerif Şerhi nde Hint Şârihleri

Mevlânâ Celâlleddîn Rûmî, 800. Doğum Yılı, Uluslarası Mevlânâ Sempozyumu, 8 - 12 Mayıs 2007, ss.991-1012

Mevlana’nın Terbiye Metodu

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Orhan Kemal İ Halk Kütüphanesi, Türkiye, 27 Kasım 2007

Sema ve Sembolizmi

Boğaziçi Üni. Türk Müziği Kulübü Mevlâna Paneli, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2007

Mevlana, Mevlevîlik Kültürü ve Semâ

Kastamonu İl Kültür Müdürlüğü, Kastamonu, Türkiye, 17 Ekim 2007

Mevlana, Mevlevîlik Kültürü ve Sema

Sinop İl Kültür Müdürlüğü, Sinop, Türkiye, 16 Ekim 2007

Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin Marmaravî de Aşk ve Muhabbet 26 Nisan 2008 Manisa Bildiriler ss 97 106

Manisalı Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin Marmaravî Sempozyumu, 26 - 27 Nisan 2008, cilt.97

Sofyalı Bali Efendi nin Manzûme i Vâridâtında Tasavvufî Unsurlar

Uluslararası Sofyalı Bâlî Efendi Sempozyumu., 27 - 28 Mayıs 2006

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî de Ahlâkî Değerler

Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevihaneler Sempozyumu, 19 - 21 Aralık 2005, ss.155-180

Aziz Mahmud Hüdâyî nin Hatiplik Vâizlik Hizmetleri Ve En Nâsâyıh Ve l Mevâiz Adlı Eseri

Uluslararası Aziz Mahmud Hüdâyî Sempozyumu, 20 - 22 Mayıs 2005, cilt.1, ss.101-113

Tasavvufun Gizli Dili Mantıku t tayr

Uluslar arası Gizli Diller Sempozyumu, 13 Nisan 2005 - 14 Nisan 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler

Pîr

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2016

Galata Mevlevihanesi

İBB KÜLTÜR A.Ş.& İSAM, ss., 2015

Post

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.332-333, 2007