Ahmed Avni Konuk un Mesnevî i Şerif Şerhi nde Hint Şârihleri


ARPAGUŞ S.

Mevlânâ Celâlleddîn Rûmî, 800. Doğum Yılı, Uluslarası Mevlânâ Sempozyumu, 8 - 12 Mayıs 2007, ss.991-1012

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.991-1012