Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Vahdet Dükkanı

Kubbealtı AKADEMİ Mecmusı , vol.36, pp.63-75, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Din Samimiyettir

Diyanet Aylık Dergi , pp.10-12, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Ney in Sırrı Kemâle Yolculuk

Yeni Dünya Aylık Dergi , pp.30-33, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Vefâ

Diyanet Avrupa , pp.30-33, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Erdemli İnsan Erdemli Toplum

Diyanet Aylık Dergi , pp.34-37, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mevlânâ’xxnın Söz Söyleme Metodu

Şeb-i Arus Mevlânâ’xxyı Anma Paneli, Turkey, 13 December 2018

Sosyal ve Kültürel Hayatta Mevlevîhânler

Antalya Mevlevîhânesi İrffan Meclisi, Turkey, 23 November 2018

Mevlâna ve Mevlevîlik

Trakya Üni. İlahiyat Fak. Selimiye Konuşmaları-23, Turkey, 09 October 2018

Hz. Mevlânâ ve Mevlevî Gelenekte Halvet

III. Uluslararası Bakü’den Balkanlara Halvetîlik Sempozyumu, 12 May 2018

Mesnevi Okumaları

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat, Turkey, 23 December 2017

Mevlânâ Celâleddin Rumî Hazretleri’nin Edebi

Mevlânâ Celâleddin Rumî Hazretleri Paneli, Turkey, 16 December 2017

Semâ Mukabelesi

Şeb-i Arus 743. Vuslat Yıldönümü Anma Programı, Turkey, 07 December 2016

Mevelevîhânelerde Tasavvufî Terbiye

Balkanlarda İrfan Ocakları: Bosna’xxda Mevelvîlik -Uluslararası Sempozyumu, 12 - 14 May 2016

Cihân-ı Ma’rifet, Şeb-i Arûs’un 740. Yılında Mevlânâ ve Mesnevî’si

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Kulübü, Turkey, 25 December 2013

Alvarlı Divânında Halvet Uzlet ve Sohbet

Uluslararası Hâce Muhammed Lütfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu, 25 - 26 April 2013

Kutlu Doğum ve Evrensel Mesajı

Marmara Üniversitesi Eczâcılık Fakültesi, Turkey, 10 April 2013

Tasavvuf Kültüründe Kardeşlik Algısı”

Kutlu Doğum Haftası “Hz. Peygamber Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku” Sempozyumu, Turkey, 21 - 22 April 2012

Mevlana ve Mevlevilik Kültürü

Çamlıca Vakfı, Turkey, 17 December 2012

Tekke Mutfağında Nefis Terbiyesi

Elmalı’nın Canları: İrfan ve Sevgi Sempozyumu-5, “Kişilik Oluşumu ve Nefsin Terbiyesi, 08 September 2012

Hazret i Mevlâna nın Eserlerinde Erdemler ve Karakter Gelişim Eğitimi Hikmet Erdemi

Uluslararası Eğitimde Kalite Kongresi, 2 - 04 December 2011, pp.57-69

Mevlevîhânelerde Sanat Eğitimi

Bilim ve Sanat Vakfı, Bilim ve Sanat Vakfı,, Turkey, 27 October 2011

İslamda Aile Hayatı

Diyanet İşleri Başkanlığı Gümüşhacıköy Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Kutlamaları, Amasya, Turkey, 17 April 2009

Mevlevîlik

İDEMER, İstanbul, Turkey, 26 March 2009

Ahmed Avni Bey’in Mesnevî-i Şerif Şerhi

Bilim ve Sanat Vakfı, Turkey, 15 November 2008

Vefatının 70. Yılında Ahmed Avni Konuk: Hayatı ve Eserleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Turkey, 31 March 2008

İnsan, İnsanlık ve Mevlana

Rize Üniversitesi Rektörlüğü, Turkey, 12 December 2007

“Mevlana, Mevlevîlik Kültürü ve Sema”

Giresun İl Kültür Müdürlüğü, Giresun, Turkey, 07 December 2007

Mevlana’da İbadet Tarz ve Anlayışı

Hoşgörünün Adı:Mevlana Konferansı, Turkey, 01 December 2007

Ahmed Avni Konuk un Mesnevî i Şerif Şerhi nde Hint Şârihleri

Mevlânâ Celâlleddîn Rûmî, 800. Doğum Yılı, Uluslarası Mevlânâ Sempozyumu, 8 - 12 May 2007, pp.991-1012

Mevlana’nın Terbiye Metodu

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Orhan Kemal İ Halk Kütüphanesi, Turkey, 27 November 2007

Sema ve Sembolizmi

Boğaziçi Üni. Türk Müziği Kulübü Mevlâna Paneli, Turkey, 19 - 21 November 2007

Mevlana, Mevlevîlik Kültürü ve Semâ

Kastamonu İl Kültür Müdürlüğü, Kastamonu, Turkey, 17 October 2007

Mevlana, Mevlevîlik Kültürü ve Sema

Sinop İl Kültür Müdürlüğü, Sinop, Turkey, 16 October 2007

Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin Marmaravî de Aşk ve Muhabbet 26 Nisan 2008 Manisa Bildiriler ss 97 106

Manisalı Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin Marmaravî Sempozyumu, 26 - 27 April 2008, vol.97

Sofyalı Bali Efendi nin Manzûme i Vâridâtında Tasavvufî Unsurlar

Uluslararası Sofyalı Bâlî Efendi Sempozyumu., 27 - 28 May 2006

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî de Ahlâkî Değerler

Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevihaneler Sempozyumu, 19 - 21 December 2005, pp.155-180

Aziz Mahmud Hüdâyî nin Hatiplik Vâizlik Hizmetleri Ve En Nâsâyıh Ve l Mevâiz Adlı Eseri

Uluslararası Aziz Mahmud Hüdâyî Sempozyumu, 20 - 22 May 2005, vol.1, pp.101-113

Tasavvufun Gizli Dili Mantıku t tayr

Uluslar arası Gizli Diller Sempozyumu, 13 April 2005 - 14 April 2004

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

Pîr

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2016

Galata Mevlevihanesi

İBB KÜLTÜR A.Ş.& İSAM, pp., 2015

Post

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.332-333, 2007

Metrics

Publication

76

Thesis Advisory

26

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals