Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeni Medyada Güncel Yaklaşımlar

YENİ MEDYADA ETİK SORGULAMALAR: HİBRİD İÇERİK FORMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME, Kavoğlu Samet, Aydın Ali Fikret, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.35-62, 2020

Political Propaganda, Advertising, and Public Relations: Emerging Research and Opportunities

Political Communication, Freedom of Expression, and Ethics: An Analysis on the “Binding Group Decision”, Samet KAVOĞLU,Meryem SALAR, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.1-14, 2019

Teoriden Uygulamaya Siyasal İletişim

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2014

Teoriden Uygulamaya Siyasal İletişim

6/7 Eylül Olaylarının Gündem Belirleme Yaklaşımı Çerçevesinde İncelemesi, Samet KAVOĞLU, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.3-23, 2014

Bilirkişi Raporları

BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU

T.C. İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.7, İstanbul, 2018