Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Meşrulaştırma Aracı Olarak Medya: Rusya’nın Kırım’ı İlhakı Üzerine Bir İnceleme

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, no.50, pp.97-116, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk İmgesinin Öteki Olarak İnşası: Broken Hill Saldırısı Üzerine Bir İnceleme

Erciyes İletişim Dergisi, vol.6, pp.1255-1268, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Paradigm Change in Turkish Foreign Policy and Its Reflections on the National Press: A Case Study

Erciyes İletişim Dergisi, vol.5, no.4, pp.797-818, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Representation of Turkey in Egypt’s Printed Press within the Context of Egypt’s Changing Balances: Al-Ahram Newspaper Case

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, no.45, pp.225-242, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

PUBLIC DIPLOMACY AND TURKEY FROM CONSTRUCTIVIST PERSPECTIVE: REFLECTIONS FROM USA PRINT MEDIA

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.45, pp.115-128, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Teknolojik Değişimin Siyasal Alana Yansımaları: İsveç Korsan Partisi Üzerine Bir Araştırma

İletişim ve Diplomasi Dergisi, no.1, pp.115-130, 2013 (Other Refereed National Journals)

Aşırılığın Haber Değeri: STK Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme

Journal of Yasar University, vol.8, no.31, pp.5324-5340, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Güncel Bir Olgu Olarak Yeni Medya ve Kriz İletişimi: Örnek Vaka Analizi

Gümüşhane İletişim Fakültesi E-Dergisi, vol.2, no.1, pp.49-63, 2013 (Other Refereed National Journals)

Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar: Oyuna Dayalı Reklam ve Örnek Uygulamalar

Akademik Bakış Dergisi, no.29, pp.1-19, 2012 (Other Refereed National Journals)

İtibar Yönetimi Açışından Yeşil Pazarlama: Örnek Olay İncelemesi

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.1, no.4, pp.13-31, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Memur Sendikalarında Yönetişim: Sorun Alanları Üzerine Betimsel Bir Analiz

V. STRATEJİK KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 2019, İstanbul, Turkey, 9 - 10 October 2019

Uyuşturucuyla Mücadelede Parasosyal Etkileşim Faktörü: Medyatik Ünlüler Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Uyuşturucu Konferansı, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2018

GÜNDEM BELİRLEME ARACI OLARAK YENİ MEDYA: 17 ARALIK SÜRECİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

I. Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Turkey, 8 - 09 May 2014

Books & Book Chapters

Şam Rejiminin Kontrolündeki Sana Haber Ajansının Türkiye Karşıtı Algı Operasyonları

in: Algı Yönetimi - Siyasal ve Dijital İletişim, Sosyal Medya ve Kitle İletişimi, Göksu, Oğuz, Editor, Literatürk Academia, pp.89-112, 2021

YENİ MEDYADA ETİK SORGULAMALAR: HİBRİD İÇERİK FORMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

in: Yeni Medyada Güncel Yaklaşımlar, Kavoğlu Samet, Aydın Ali Fikret, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.35-62, 2020

SİYASAL İKNA VE ÜNLÜLER: AKİL İNSANLAR HEYETİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

in: İLETİŞİMDE SEÇME KONULAR 1, Gezgin Suat, Çiftçi Hasan, Editor, İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.667-700, 2020

Political Communication, Freedom of Expression, and Ethics: An Analysis on the “Binding Group Decision”

in: Political Propaganda, Advertising, and Public Relations: Emerging Research and Opportunities, Kavoğlu Samet, Salar Meryem, Editor, IGI Global, pp.1-14, 2019

6/7 Eylül Olaylarının Gündem Belirleme Yaklaşımı Çerçevesinde İncelemesi

in: Teoriden Uygulamaya Siyasal İletişim, Kavoğlu Samet, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.3-24, 2014

Expert Reports

BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU

T.C. İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, pp.7, İstanbul, 2018