Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MÜTESELSİL BORÇLUNUN RÜCU HAKKININ DOĞUMUNDAN ÖNCE BORÇTAN KURTARILMA TALEBİ

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.1-498, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)