Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SPONSORSHIP EVALUATION SCALE (SES): A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

SOUTH AFRICAN JOURNAL FOR RESEARCH IN SPORT PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION, cilt.32, ss.1-12, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FEMALE CONSUMERS' EVALUATIONS OF SPONSORSHIP AND THEIR RESPONSE TO SPONSORSHIP

SOUTH AFRICAN JOURNAL FOR RESEARCH IN SPORT PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION, cilt.30, ss.15-29, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Outdoor and Indoor Sports that Require Skill Executive Branches of the Personality Types of Athletes

International Journal of Recreation and Sport Science, cilt.2, ss.19-29, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spora İlgi Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

International Journal of Sport, Exercise Training Sciences, cilt.3, ss.352-435, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rekreasyon Alanı Kullanımına İlişkin Katılım Engelleri ve Tercih Etkenleri Ölçeklerinin Geliştirilmesi

Journal of Human Sciences, cilt.14, ss.865-882, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetimlerin Sunduğu Spor Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi

Hü Spor Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.79-93, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Yönetimi Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Doyum Düzeyleri

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.33-42, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Sporcu Sendikalarının Hukuki Olarak Kurulabilirliği, Sporcu Sendikalaşmasının Sporcu ve Sporda Doğurabileceği Sonuçlar

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.49-58, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Bayan Spor Yöneticilere Yönelik Tutumlarında Ataerkilliğin ve Cinsiyetin Etkisi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.25-34, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, ss.326, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Validity and Reliability of Time Management Questionnaire

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, ss.9, 2002 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Establishing Security and Crowd Control in Stadia: New Ali Sami Yen Stadium

International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance,, cilt.38, ss.31-35, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study of Stress Sources, Symptoms and Strategies of Physical Educators in Elementary Schools

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.16, ss.11-14, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Yöneticilerinin Kurum, Amaç ve Sorunlarına Bakış Açısı

Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.18-24, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Spor Pazarlaması ve Güncel Eğilimler

15th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, cilt.1

Sporda Seyirci Davranışında Güdüler: Futbol Örneği

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017

Spora İlgi Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017

Park ve Rekreasyon Alanlarına İlişkin Katılım Engelleri Ölçeğinin Geliştirilmesi

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2016

Park ve Rekreasyon Alanlarına İlişkin Katılım Engelleri Ölçeğinin Geliştirilmesi

14. Uluslararası spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2016

Recreation Area Preference Agents (RAPA) in Turkish Culture Scale Development Study

2nd International Conferance on the Changing World and Social Research, Barcelona, İspanya, 14 - 16 Ekim 2016

Physical Activity Venue Evaluation Scale (PAVES): A Validty and Reliability Study

3rd International Conferance on Science Culture and Sport, Sarejevo, Bosna-Hersek, 24 - 26 Mayıs 2014

Consumer Motivations and Concerns For Online Sport-Related Product Marketing

20th Congress of the EASM, Aalborg, Danimarka, 18 - 21 Eylül 2012, cilt.1, ss.75

Effect of Gender on Motivations and Concerns of Online-Sport Consumers

16th Annual Congress of the ECSS, Liverpool, İngiltere, 6 - 09 Temmuz 2011, cilt.1, ss.219

Sports Service Quality in Local Governing Bodies (LGB)

15th European College of Sport Science (ECSS) Congress, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2010, cilt.1

Sport Team Identification and Personality Type

15th European College of Sport Science (ECSS) Congress, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2010, cilt.1

A Comparison of The Perception of Sport Management Students about Gender Stereotyping in Managerial Skills

14th European College of Sport Science (ECSS) Congress, Oslo, Norveç, 24 - 27 Haziran 2009, cilt.1, ss.331

Investigation of Consumer-Based Brand Associations of Turkish Soccer Teams

14th European College of Sport Science (ECSS) Congress, 24 - 27 Haziran 2009, cilt.1, ss.134

Sport Fan Identification, Personality Type and Sport Consumption

14th European College of Sport Science (ECSS) Congress, Oslo, Norveç, 24 - 27 Haziran 2009, cilt.1, ss.165

Student Satisfaction Level on a Sport Management Program

10th International Sport Sciences Congress (ISSC), Bolu, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2008, cilt.1

Relationship Between Sex Role Stereotypes and Requisite Management Characteristics Among Undergraduate Male Sport Management Students

North American Society for Sport Management (NASSM) 2007 Conference, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 30 Mayıs - 02 Haziran 2007, cilt.1

Sports Sponsorship Evaluation Questionnaire (SSEQ)- A Validity and Reliability Study

46th ICHPER•SD Anniversary World Congres, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2005, cilt.1, ss.212-213

Effects of Sport Sponsorship on Consumers

10th ICHPER•SD European Congress ve the TSSA 8th International Sports Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2004, cilt.1, ss.99

Motivational Factors Affecting Olympic Volunteerism Among Turkish University Students.

4th International Conference on Sports, Tourism and Culture: Economic, Management and Marketing Aspects, Atina, Yunanistan, 1 - 04 Eylül 2004, cilt.1, ss.43-49

Seçilmiş Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

6. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2000, cilt.1, ss.116

Kitap & Kitap Bölümleri

Spor Sponsorluğu

Yönetim ve Spor, A. Azmi YETİM, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.565-596, 2019

Spor Sponsorluğu

Yönetim ve Spor, A. Azmi YETİM, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.561-592, 2018