Sporda Seyirci Davranışında Güdüler: Futbol Örneği


HONÇA A. A. , ALAY ÖZGÜL S.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017