Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2013 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

  • 2012 - 2013 Araştırma Görevlisi

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü