Araştırma Alanları

  • Atom ve Molekül Fiziği

  • Moleküler Özellikler ve Fotonla Etkileşmeler