Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üriner İnkontinansta Kanıt Temelli Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.83-90, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelik Semptom Envanteri nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Antenatal Education Program on Postpartum Functional Status and Depression

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.7, ss.133-138, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effect of A Sleep Hygiene Interventions in Women with Premenstrual Syndrome

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt.48, ss.162-167, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nursing Students' Tendency To Aggression and Relevant Factors

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.7, ss.87-93, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

DOĞUM KONFORU ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, cilt.18, ss.252-258, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum Konforu Ölçeği nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.252-258, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğal Doğum

Türkiye Klinikleri Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, cilt.1, ss.35-40, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Experience of violence Victimization and Perpetration in Youth’s. Factors Associated With Violence Perpetration

Global Advanced Research Journal of Social Science (GARJSS), cilt.2, ss.87-93, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelik Dermatozları ve Hemşirelik Bakımı

Fırat sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.8, ss.19-35, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation Of Perinatology Nursing Certificate Program

Procedia- Social and Behavioral Sciences, cilt.47, ss.1130-1134, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik şiddetin Kadın Yaşamındaki etkileri

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, cilt.2, ss.124-129, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Premenstrual Sendrom Yaşama ve Başetme Durumları

Sağlık ve Toplum, cilt.18, ss.17-23, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nursing Protocol on the Usage Of Ritodrine Hydrochloride Prepar

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi, cilt.1, ss.40-49, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi Genital Akıntılar

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.34-40, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of acupressure on nausea and vomiting during pregnancy

COMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE, cilt.14, ss.46-52, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Üreme sağlığı geliştirme projesi: Genital Akıntılar

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.34-40, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelik döneminde bulantı ve kusmalar neden meydana gelir?

Sendrom, cilt.18, ss.86-91, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum sonrası depresyonun annelik yaşamına etkileri

Aile Ve Toplum Eğitim – Kültür ve Araştırma Dergisi, cilt.3, ss.71-80, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oksitosin uygulamalarında Hekim ebe ve hemşirelerin rolü

Perinatoloji dergisi, cilt.13, ss.129-137, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelik Döneminde Cinsellik Nasıl Etkileniyor?

Androloji Bülteni, cilt.2, ss.80-85, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Role of Doctors Midwives and Nurses in Oxytocin Administration

Perinatal Journal, cilt.13, ss.129-137, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menopoz Dönemindeki Kadınların Cinsel Yaşamlarının Değerlendiirlmesi

Sağlık ve Toplum, cilt.14, ss.67-74, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organ transplantasyonu ve hemşirelik bakımı

Hemşirelik Forumu, cilt.1, ss.124-129, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects of Laughter Yoga

International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2020, ss.337

Evidence-based approach and complementary and alternative therapies in urinary incontinence

IUGA (International Urogynecological Association) Exchange Meeting, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2019

Sağlıklı Yaşam Davranışlarının Premenstrual Semptomlar Üzerinde Etkisi

37. Zeynep Kamil Jineko – Patoloji Kongresi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi., İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2019, ss.156-157

YÜT Sürecinde Tamamlayıcı Tedaviler

TJOD Anadolu Şubesi Temel ve İleri İnfertilite Aylık Toplantıları, Türkiye, 24 Mart 2019

Gebelik yogasının etkileri

1.Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.276-278

Gebelikte Sağlık Okuryazarlığı İle İlişkili Faktörler

1.Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 Ocak - 21 Ekim 2018, ss.489-499

EFFECT OF WARM WATER ON BOWEL MOVEMENTSAFTER HYSTERECTOMY SURGERY

The 11thAthens congress on Women’s Health and disease, Atina, Yunanistan, 6 - 09 Eylül 2018, cilt.30, ss.65

The Effect Of Acupressure On LI4 Acupressure Point During Delivery

The 11th Athens Congress On Women’s Health And Disease, ATİNA, Yunanistan, 6 - 08 Eylül 2018, cilt.30, ss.48-49

Determination Of Polycystic Ovarian Syndrome Symptoms And Risk Factors With Awareness Situations Of University Students

The 11th Athens Congress On Women’s Health And Disease, ATİNA, Yunanistan, 6 - 08 Eylül 2018, cilt.30, ss.32

The Status Of Women In Turkey Regarding Information On The Human Papilloma Virus (HPV) Infection, HPV Vaccines, And The HPV-DNA Test

15thCongress Of The European Socıety Of Contraception And Reproductive Health, Budapest, Macaristan, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.23, ss.1-143 identifier

Gebelikte Yaşanan Gastrointestinal Sistem Semptomlarının Yönetiminde Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı

1. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, cilt.1, ss.323

Ülkemizde Kadın Saglığı Hemşireliği Alanında Çalışan Akademik İnsan Gücünün İncelenmesi

1. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, cilt.1, ss.15-16

Maternal obezite risk faktörleri

I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, cilt.1, ss.46

Hemşirelerin kadına yönelik aile içişiddet tarama davranışları ve etkileyen faktörler

I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 23 - 24 Mart 2018, cilt.1, ss.253

Ülkemizde Kadın Sağlığı Hemşireliği Alanında Çalışan Akademik İnsan Gücünün İncelenmesi.

1. Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018, cilt.1, ss.15-16

Maternal Obezitenin Doğum Sürecine Etkileri

1st International Eastern Mediterranean Midwifery Congress, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.116

The influence of intimate partner violence on pregnancy symptoms

The 14th Congress Of The European Society Of Contraception And Reproductive Health, Basel, İsviçre, 4 - 07 Mayıs 2016, cilt.21, ss.136

A Survey Of Knowledge And Attitudes Of Emergency Contraception Among University Students In Turkey

The 14th Congress Of The European Society Of Contraception And Reproductive Health, Basel, İsviçre, 4 - 07 Mayıs 2016, cilt.21, ss.102-103

The image of nurses in Turkey

The 14th Congress Of The European Society Of Contraception And Reproductive Health, Basel, İsviçre, 4 - 07 Mayıs 2016, cilt.21, ss.138-139

Uyku Kalitesi ile Premenstrual Semptomlar Arasındaki İlişki

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015

Akupresur ve uygulama alanları

Tamamlayıcı ve destekleyici bakım uygulamaları kongresi, Kayseri, Türkiye, 29 Mayıs 2015, ss.26

Antenatal Eğitimlerin Kadınların Doğum Sonu Fonksiyonel Durumlarına Ve Depresyona Etkisi

1. Ulusal Kadin Hastalıkları ve Ana Cocuk Sagligi Kongresi., İzmir, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014, ss.69

Aile İçinde Fiziksel Şiddete Maruz Kalan Gençlerin Saldırganlık Eğilimleri Ve Fiziksel Şiddet Uygulama Durumları

1. Ulusal Kadin Hastaliklari ve Ana Cocuk Sagligi Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014, ss.81

Effects of the peer education program in combating violence against women.

Sigma Theta Tau International’xxs 24th International Nursing Research Congress, Prag, Çek Cumhuriyeti, 22 - 26 Temmuz 2013

Kadına yönelik şiddet, Hemşireler çözümün bir parçası olabilir mi?

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2012

CİNSEL ŞİDDET VE HEMŞİRENİN ROLLERİ

III Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012

Evaluation of Perinatology Nursing Certificate Program

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 Şubat 2012, cilt.47, ss.1130-1134 identifier

Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamına Etkisi

Uluslararası Disiplinler Arası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, Türkiye, 5 - 07 Mart 2009

Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi Genital Akıntılar

1. Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, cilt.5, ss.34-41

Üniversite öğrencilerinin premenstrual sendrom yaşama ve baş etme durumları

6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2007

1. Ulusal ebelik kongresi

1. Ulusal ebelik kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007

Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi-1: Genital Akıntılar

1. Ulusal Ebelik Kongresi 2007, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, ss.12-13

Menopoz Dönemindeki Kadınların Cinsel Yaşamlarının Değerlendirilmesi

3.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2001

Nursing Protocol on the usage magnesium sulfate

IX. Congress of ESPID Prenatal Health Care and Postnatal development, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2001

Nursing Protocol on the usage of rithodrin hydrochloride

IX. Congress of ESPID Prenatal Health Care and Postnatal development, 2 - 06 Ekim 2001

PDÖ modeliyle Kadın Sağlığı ve Hastalıkları ve Hemşireliği Öğretimi

1.International 8th National Nursing Congress, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2000, ss.99-102

Histerektomi Ameliyatı sonrası Kadın ve Eşlerine Uygulanan Eğitimin Etkinliği

1.International 8th National Nursing Congress, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2000, ss.156-160

Kitap & Kitap Bölümleri

Kadın Sağlığının Geliştirilmesi veKorunmasında Medya KullanımındaHemşireliğin Önemi

Kadın Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü, Hediye Arslan, Editör, Türkiye Klinikleri, İstanbul, ss.1-6, 2019

Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Cinsel Yola Bulaşan Enfeksiyonlar

Ebe ve Hemşirelik İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Hediye ARSLAN ÖZKAN, Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.589-622, 2019

Aile Planlaması Yöntemleri

Ebe ve Hemşirelik İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Hediye Arslan Özkan, Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.77-118, 2019

GEBELİKTE ŞİDDETE MARUZ KALMANIN KADIN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Kadına Yönelik Şiddetin Anatomisi, Gülay Akgül Yılmaz, Editör, Marmara Reklam ve Pazarlama Ltd Şti, İstanbul, ss.47-58, 2018

Üreme Sistemi ve İlişkili Hastalıklar

Fizyopatoloji, Eti Aslan Fatma, Olgun Nermin, Editör, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, İstanbul, ss.457-502, 2017

Üreme Sistemi ve İlişkili Hastalıklar

FİZYOPATOLOJİ, Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.457-501, 2016

Gebeliğe Fizyolojik ve Psikolojik Uyum-II

Perinatoloji Hemşireliği, Nuran Kömürcü, Editör, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, ss.107-121, 2010

Gebelikte Böbrek Yetmezliği

Perinatoloji Hemşireliği, Nuran Kömürcü, Editör, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Yayınları Yayın no:767, İstanbul, ss.185-192, 2010

Fetal Sağlığı Değerlendirilmesi-I

Perinatoloji Hemşireliği, Nuran Kömürcü, Editör, İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, ss.134-146, 2010