Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Gebelik, Doğum ve Doğum Sonrası Dönemde Müzik Terapinin Kanıt Temelli Kullanımı

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.47-60, 2021 (Other Refereed National Journals)

Pregnant Women's Knowledge of Traditional and Complementary Medicine and Use of for Gastrointestinal System Symptoms

Journal of Traditional Medical Complementary Therapies, vol.4, no.1, pp.45-56, 2021 (Other Refereed National Journals)

Üriner İnkontinansta Kanıt Temelli Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.83-90, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erken Postpartum Dönem Meme Sorunlarında Kanıt Temelli Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.185-192, 2020 (National Refreed University Journal)

Gebelik Semptom Envanteri nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

Effects of Antenatal Education Program on Postpartum Functional Status and Depression

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.7, no.4, pp.133-138, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Effect of A Sleep Hygiene Interventions in Women with Premenstrual Syndrome

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, vol.48, pp.162-167, 2017 (Other Refereed National Journals)

Nursing Students' Tendency To Aggression and Relevant Factors

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.7, no.2, pp.87-93, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Doğum Konforu Ölçeği nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.18, no.4, pp.252-258, 2015 (Other Refereed National Journals)

Doğal Doğum

Türkiye Klinikleri Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, vol.1, no.3, pp.35-40, 2015 (Other Refereed National Journals)

Experience of violence Victimization and Perpetration in Youth’s. Factors Associated With Violence Perpetration

Global Advanced Research Journal of Social Science (GARJSS), vol.2, pp.87-93, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gebelik Dermatozları ve Hemşirelik Bakımı

Fırat sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.8, pp.19-35, 2013 (Other Refereed National Journals)

Evaluation Of Perinatology Nursing Certificate Program

Procedia- Social and Behavioral Sciences, vol.47, pp.1130-1134, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekonomik şiddetin Kadın Yaşamındaki etkileri

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.2, pp.124-129, 2009 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Premenstrual Sendrom Yaşama ve Başetme Durumları

Sağlık ve Toplum, vol.18, pp.17-23, 2008 (Other Refereed National Journals)

Nursing Protocol on the Usage Of Ritodrine Hydrochloride Prepar

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi, vol.1, pp.40-49, 2008 (Other Refereed National Journals)

Effect of acupressure on nausea and vomiting during pregnancy

COMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE, vol.14, pp.46-52, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Üreme sağlığı geliştirme projesi: Genital Akıntılar

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.5, no.1, pp.34-40, 2008 (Other Refereed National Journals)

Gebelik döneminde bulantı ve kusmalar neden meydana gelir?

Sendrom, vol.18, pp.86-91, 2006 (Other Refereed National Journals)

Doğum sonrası depresyonun annelik yaşamına etkileri

Aile Ve Toplum Eğitim – Kültür ve Araştırma Dergisi, vol.3, pp.71-80, 2006 (Other Refereed National Journals)

Oksitosin uygulamalarında Hekim ebe ve hemşirelerin rolü

Perinatoloji dergisi, vol.13, pp.129-137, 2005 (Other Refereed National Journals)

Gebelik Döneminde Cinsellik Nasıl Etkileniyor?

Androloji Bülteni, vol.2, pp.80-85, 2005 (Other Refereed National Journals)

Role of Doctors Midwives and Nurses in Oxytocin Administration

Perinatal Journal, vol.13, pp.129-137, 2005 (Other Refereed National Journals)

Organ transplantasyonu ve hemşirelik bakımı

Hemşirelik Forumu, vol.1, pp.124-129, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE REFLECTION OF THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD ON GENDER INEQUALITY

II. International World Women Conference, Baku, Azerbaijan, 11 - 12 February 2021, vol.2, pp.279-280

Effects of Laughter Yoga

International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 4 - 06 June 2020, pp.337

Evidence-based approach and complementary and alternative therapies in urinary incontinence

IUGA (International Urogynecological Association) Exchange Meeting, İstanbul, Turkey, 1 - 02 November 2019

Sağlıklı Yaşam Davranışlarının Premenstrual Semptomlar Üzerinde Etkisi

37. Zeynep Kamil Jineko – Patoloji Kongresi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi., İstanbul, Turkey, 12 - 14 June 2019, pp.156-157

YÜT Sürecinde Tamamlayıcı Tedaviler

TJOD Anadolu Şubesi Temel ve İleri İnfertilite Aylık Toplantıları, Turkey, 24 March 2019

Gebelik yogasının etkileri

1.Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.276-278

Gebelikte Sağlık Okuryazarlığı İle İlişkili Faktörler

1.Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 January - 21 October 2018, pp.489-499

EFFECT OF WARM WATER ON BOWEL MOVEMENTSAFTER HYSTERECTOMY SURGERY

The 11thAthens congress on Women’s Health and disease, Atina, Greece, 6 - 09 September 2018, vol.30, pp.65

The Effect Of Acupressure On LI4 Acupressure Point During Delivery

The 11th Athens Congress On Women’s Health And Disease, ATİNA, Greece, 6 - 08 September 2018, vol.30, pp.48-49

The Status Of Women In Turkey Regarding Information On The Human Papilloma Virus (HPV) Infection, HPV Vaccines, And The HPV-DNA Test

15thCongress Of The European Socıety Of Contraception And Reproductive Health, Budapest, Hungary, 9 - 12 May 2018, vol.23, pp.1-143 identifier

Gebelikte Yaşanan Gastrointestinal Sistem Semptomlarının Yönetiminde Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı

1. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, vol.1, pp.323

Ülkemizde Kadın Saglığı Hemşireliği Alanında Çalışan Akademik İnsan Gücünün İncelenmesi

1. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, vol.1, pp.15-16

Maternal obezite risk faktörleri

I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, vol.1, pp.46

Hemşirelerin kadına yönelik aile içişiddet tarama davranışları ve etkileyen faktörler

I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 23 - 24 March 2018, vol.1, pp.253

Ülkemizde Kadın Sağlığı Hemşireliği Alanında Çalışan Akademik İnsan Gücünün İncelenmesi.

1. Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 March 2018, vol.1, pp.15-16

Maternal Obezitenin Doğum Sürecine Etkileri

1st International Eastern Mediterranean Midwifery Congress, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.116

The influence of intimate partner violence on pregnancy symptoms

The 14th Congress Of The European Society Of Contraception And Reproductive Health, Basel, Switzerland, 4 - 07 May 2016, vol.21, pp.136

A Survey Of Knowledge And Attitudes Of Emergency Contraception Among University Students In Turkey

The 14th Congress Of The European Society Of Contraception And Reproductive Health, Basel, Switzerland, 4 - 07 May 2016, vol.21, pp.102-103

The image of nurses in Turkey

The 14th Congress Of The European Society Of Contraception And Reproductive Health, Basel, Switzerland, 4 - 07 May 2016, vol.21, pp.138-139

Uyku Kalitesi ile Premenstrual Semptomlar Arasındaki İlişki

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015

Akupresur ve uygulama alanları

Tamamlayıcı ve destekleyici bakım uygulamaları kongresi, Kayseri, Turkey, 29 May 2015, pp.26

Antenatal Eğitimlerin Kadınların Doğum Sonu Fonksiyonel Durumlarına Ve Depresyona Etkisi

1. Ulusal Kadin Hastalıkları ve Ana Cocuk Sagligi Kongresi., İzmir, Turkey, 18 - 19 December 2014, pp.69

Aile İçinde Fiziksel Şiddete Maruz Kalan Gençlerin Saldırganlık Eğilimleri Ve Fiziksel Şiddet Uygulama Durumları

1. Ulusal Kadin Hastaliklari ve Ana Cocuk Sagligi Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 19 December 2014, pp.81

Effects of the peer education program in combating violence against women.

Sigma Theta Tau International’xxs 24th International Nursing Research Congress, Prag, Czech Republic, 22 - 26 July 2013

Kadına yönelik şiddet, Hemşireler çözümün bir parçası olabilir mi?

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 September 2012

CİNSEL ŞİDDET VE HEMŞİRENİN ROLLERİ

III Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, Turkey, 18 - 20 May 2012

Evaluation of Perinatology Nursing Certificate Program

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.1130-1134 identifier

Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamına Etkisi

Uluslararası Disiplinler Arası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 07 March 2009

Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi Genital Akıntılar

1. Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2007, vol.5, pp.34-41

Üniversite öğrencilerinin premenstrual sendrom yaşama ve baş etme durumları

6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2007

1. Ulusal ebelik kongresi

1. Ulusal ebelik kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2007

Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi-1: Genital Akıntılar

1. Ulusal Ebelik Kongresi 2007, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2007, pp.12-13

Menopoz Dönemindeki Kadınların Cinsel Yaşamlarının Değerlendirilmesi

3.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 16 October 2001

Nursing Protocol on the usage magnesium sulfate

IX. Congress of ESPID Prenatal Health Care and Postnatal development, İstanbul, Turkey, 2 - 06 October 2001

Nursing Protocol on the usage of rithodrin hydrochloride

IX. Congress of ESPID Prenatal Health Care and Postnatal development, 2 - 06 October 2001

PDÖ modeliyle Kadın Sağlığı ve Hastalıkları ve Hemşireliği Öğretimi

1.International 8th National Nursing Congress, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2000, pp.99-102

Histerektomi Ameliyatı sonrası Kadın ve Eşlerine Uygulanan Eğitimin Etkinliği

1.International 8th National Nursing Congress, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2000, pp.156-160

Books & Book Chapters

Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Bakım

in: Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası 1000 Soru 1000 Cevap, Ayla Yava, Aynur Koyuncu, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, Ankara, pp.115-118, 2021

Jinekoloji Hemşireliği

in: Hemşirelikte Lisansüstü Temel Yeterlilik Soru Bankası 1000 Soru 1000 Cevap, Ayla Yava, Aynur Koyuncu, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, Ankara, pp.109-113, 2021

Aile Planlaması Yöntemleri

in: Ebe ve Hemşirelik İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Hediye Arslan Özkan, Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.77-118, 2019

Kadın Sağlığının Geliştirilmesi veKorunmasında Medya KullanımındaHemşireliğin Önemi

in: Kadın Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü, Hediye Arslan, Editor, Türkiye Klinikleri, İstanbul, pp.1-6, 2019

Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Cinsel Yola Bulaşan Enfeksiyonlar

in: Ebe ve Hemşirelik İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Hediye ARSLAN ÖZKAN, Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.589-622, 2019

GEBELİKTE ŞİDDETE MARUZ KALMANIN KADIN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

in: Kadına Yönelik Şiddetin Anatomisi, Gülay Akgül Yılmaz, Editor, Marmara Reklam ve Pazarlama Ltd Şti, İstanbul, pp.47-58, 2018

Üreme Sistemi ve İlişkili Hastalıklar

in: Fizyopatoloji, Eti Aslan Fatma, Olgun Nermin, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, İstanbul, pp.457-502, 2017

Üreme Sistemi ve İlişkili Hastalıklar

in: FİZYOPATOLOJİ, Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.457-501, 2016

Fetal Sağlığı Değerlendirilmesi-I

in: Perinatoloji Hemşireliği, Nuran Kömürcü, Editor, İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, pp.134-146, 2010

Gebelikte Böbrek Yetmezliği

in: Perinatoloji Hemşireliği, Nuran Kömürcü, Editor, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Yayınları Yayın no:767, İstanbul, pp.185-192, 2010

Gebeliğe Fizyolojik ve Psikolojik Uyum-II

in: Perinatoloji Hemşireliği, Nuran Kömürcü, Editor, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, pp.107-121, 2010