Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2013 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2005 - 2007 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2001 - 2005 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Doktora

  Kamusal bir mal olarak finansal sistemin regülasyonu: Türk bankacılık sektörü örneği

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

 • 2007 Yüksek Lisans

  Türkiye'de 1990 sonrası kamu harcamalarının finansmanında kullanılan yöntemler

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • A2 Temel İngilizce