General Information

Institutional Information: Faculty Of Economics, Public Finance, Department Of Fiscal Economic
Research Areas: Financial Economics

Metrics

Publication

33

Project

1

Thesis Advisory

4

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Biography

Özkan Zülfüoğlu Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye anabilim dalı Mali İktisat bilim dalından almıştır. 2011 Ekim-2012 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri University of Southern Illinois Edwardsville ekonomi-finans bölümünde YÖK yurt dışı araştırma bursu ile misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Verdiği dersler arasında Maliye Teorisi, Kamu Ekonomisi, Düzenleyici Devlet ve Regülasyon, Devlet Borçları, Uluslararası Maliye bulunmaktadır. Regülasyon, maliye politikası, vergileme, politik iktisat ve eğitim konularında çalışmalar yapmaktadır.