General Information

Biography

Özkan Zülfüoğlu Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye anabilim dalı Mali İktisat bilim dalından almıştır. 2011 Ekim-2012 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri University of Southern Illinois Edwardsville ekonomi-finans bölümünde YÖK yurt dışı araştırma bursu ile misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Verdiği dersler arasında Maliye Teorisi, Kamu Ekonomisi, Düzenleyici Devlet ve Regülasyon, Devlet Borçları, Uluslararası Maliye bulunmaktadır. Regülasyon, maliye politikası, vergileme, politik iktisat ve eğitim konularında çalışmalar yapmaktadır. 

Institutional Information

Unit
Faculty of Economics
Department
Public Finance
Program
Department of Fiscal Economic