Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İran Selçuklu ya Neler Borçlu?

Derin Tarih , no.42, pp.1-6, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Devlet Kurucusu, Hükümdar ve Lider Olarak Sultan Tugrul Bey (1040-1063)

Türk Tarihinde Liderler ve Liderlik Stratejileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2019, pp.157-212

Şah-name ve Türkler

10. Türkiye-İran Tarihive Kültürel İlişkileri Sempozyumu, Konya, Turkey, 12 - 14 December 2018

Büyük Selçuklu Sultanlarına Ait Farsça Şiirler

XVII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 September 2014

İlhanlılar’da Hükümranlık Telakkisi ve Hükümdar Algısı

I. Türk Tarihi Sempozyumu: Türklerde Devlet, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.203-231

İlhanlı-Selçuklu Devrine Ait Yeni Bir Ferman

2nd Turkic-Mongolian History Workshop: Problems on Turkic-Mongolian Historiography, İstanbul, Turkey, 16 - 17 May 2018

Türkiye’de Moğol Tarihi Araştırmalarının Doğuşu ve Gelişimi (1923-2017)

Turkic Mongolian History Workshop, İstanbul, Turkey, 14 - 15 June 2017, pp.169-247

Hârezmşâh Hükümdarlarına Ait Farsça Şiirler

Uluslararası XI. Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 November 2014, pp.509-532

Books & Book Chapters

Selçuklu Anadolusu'nda At

in: Ortaçağ Tarihçiliğinde Bir Duayen: Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın'a Armağan, Ebru Altan - Muharrem Kesik - Murat Öztürk, Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.616-657, 2020

Devlet Kurucusu, Hükümdar ve Lider Olarak Sultan Tuğrul Bey (1040-1063)

in: Türk Tarihinde Liderler, Okan Yeşilot - Bihter Gürışık Köksal, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.157-212, 2019

Nizâmü’l-Mülk ve Siyasetnâme

in: Siyasetname, , Editor, Say, İstanbul, pp.11-47, 2019

Türkiye’de Moğol Tarihi ve Kültürü Araştırmalarının Doğuşu ve Gelişimi (1923-2017)

in: Türk-Moğol Tarihi: Bozkırın Avazı, Kürşat Yıldırım, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.167-247, 2018

Gıyaseddin Keyhusrev I

in: The Encyclopaedia of Islam, Three, K. Fleet - G. Kramer - D. Matringe - J. Nawas - E. Rowson, Editor, Brill, Leiden-Boston, pp.53-55, 2018

Türk Ad Verme Geleneklerine Kısa Bir Bakış

in: Bozkırdan Batıya: Prof. Dr. Hüseyin Salman’a Armağan, Güler Yarcı, Editor, Epsilon, İstanbul, pp.75-94, 2017

Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu

in: Orta Asya Türk Tarihi, Yard. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.72-93, 2017

Ortaçağ Tarihi Araştırmalarına Giriş

in: Tarih Metodu, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.78-99, 2017

Ortaçağ Tarihinin Kaynakları

in: Ortaçağ Tarihinin Kaynakları, Tarih Metodu, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.100-130, 2017

Düşüncenin Havzaları: İslam Düşünce Tarihinde Başlıca İlim ve Kültür Havzaları

in: İslam Düşünce Atlası, İbrahim Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.42-66, 2017

Selçuklular I Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157)

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul, 2015

“İran dar-‘asr-i Salcukiyyan” [Selçuklular Zamanında İran]

in: Cami yi Tarikh i İran The Comprehensive History of Iran, Kazim Musawi Bojnurdi - Sadiq Sajjadi, Editor, Markaz-i Da’irat al-Ma‘arif-i Bozorg-i İslami, Tahran, pp.521-758, 2015

Tuğrul Bey ve Dönemi

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Refik Turan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.57-80, 2012

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Anskiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.498-499, 2016

İsfahân Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi XXII 2000 s 497 502

Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi, pp., 2000

Metrics

Publication

37

Thesis Advisory

2