Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İlhanlılarda Hükümranlık Telakkisi ve Hükümdar Algısı

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.73-92, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Harezmşah Hükümdarlarına Ait Farsça Şiirler

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İran Selçuklu ya Neler Borçlu?

Derin Tarih, ss.1-6, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Büyük Selçuklu Sultanlarına Ait Farsça Şiirler

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.39-67, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selçuklu Anadolusunda Ekmek

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.43-72, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Devlet Kurucusu, Hükümdar ve Lider Olarak Sultan Tugrul Bey (1040-1063)

Türk Tarihinde Liderler ve Liderlik Stratejileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mart 2019, ss.157-212

Şah-name ve Türkler

10. Türkiye-İran Tarihive Kültürel İlişkileri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2018

Büyük Selçuklu Sultanlarına Ait Farsça Şiirler

XVII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2014

İlhanlılar’da Hükümranlık Telakkisi ve Hükümdar Algısı

I. Türk Tarihi Sempozyumu: Türklerde Devlet, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.203-231

İlhanlı-Selçuklu Devrine Ait Yeni Bir Ferman

2nd Turkic-Mongolian History Workshop: Problems on Turkic-Mongolian Historiography, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Mayıs 2018

Türkiye’de Moğol Tarihi Araştırmalarının Doğuşu ve Gelişimi (1923-2017)

Turkic Mongolian History Workshop, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Haziran 2017, ss.169-247

Hârezmşâh Hükümdarlarına Ait Farsça Şiirler

Uluslararası XI. Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2014, ss.509-532

Kitap & Kitap Bölümleri

Nizâmü’l-Mülk ve Siyasetnâme

Siyasetname, , Editör, Say, İstanbul, ss.11-47, 2019

Devlet Kurucusu, Hükümdar ve Lider Olarak Sultan Tuğrul Bey (1040-1063)

Türk Tarihinde Liderler, Okan Yeşilot - Bihter Gürışık Köksal, Editör, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, ss.157-212, 2019

Türkiye’de Moğol Tarihi ve Kültürü Araştırmalarının Doğuşu ve Gelişimi (1923-2017)

Türk-Moğol Tarihi: Bozkırın Avazı, Kürşat Yıldırım, Editör, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, ss.167-247, 2018

Gıyaseddin Keyhusrev I

The Encyclopaedia of Islam, Three, K. Fleet - G. Kramer - D. Matringe - J. Nawas - E. Rowson, Editör, Brill, Leiden-Boston, ss.53-55, 2018

Düşüncenin Havzaları: İslam Düşünce Tarihinde Başlıca İlim ve Kültür Havzaları

İslam Düşünce Atlası, İbrahim Halil Üçer, Editör, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.42-66, 2017

Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu

Orta Asya Türk Tarihi, Yard. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.72-93, 2017

Ortaçağ Tarihi Araştırmalarına Giriş

Tarih Metodu, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.78-99, 2017

Türk Ad Verme Geleneklerine Kısa Bir Bakış

Bozkırdan Batıya: Prof. Dr. Hüseyin Salman’a Armağan, Güler Yarcı, Editör, Epsilon, İstanbul, ss.75-94, 2017

Ortaçağ Tarihinin Kaynakları

Ortaçağ Tarihinin Kaynakları, Tarih Metodu, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.100-130, 2017

Selçuklular I Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157)

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul, 2015

“İran dar-‘asr-i Salcukiyyan” [Selçuklular Zamanında İran]

Cami yi Tarikh i İran The Comprehensive History of Iran, Kazim Musawi Bojnurdi - Sadiq Sajjadi, Editör, Markaz-i Da’irat al-Ma‘arif-i Bozorg-i İslami, Tahran, ss.521-758, 2015

Tuğrul Bey ve Dönemi

Selçuklu Tarihi El Kitabı, Refik Turan, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.57-80, 2012

Ansiklopedide Bölümler

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Anskiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.498-499, 2016

İsfahân Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi XXII 2000 s 497 502

Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi, ss., 2000