Sultan Melikşâh ın Nizâmu l Mulk ün Katli ile İlgili Bilinmeyen Bir Mektubu I Uluslararası Selçuklu Sempozyumu Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi 27 30 Eylül 2010 Kayseri 15 s


ÖZGÜDENLİ G. O.

I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, 27 - 30 Ekim 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri