Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çevirmen kuşdili mi konuşur?

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.673-687, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Son Dönem Çeviri Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme

Dil ve Edebiyat Araştırmaları/Journal of Language and Literature Studies, ss.223-263, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fransa’daki Türk Kökenlilere Türkçe Öğretiminin Geleceği: Yeni Modeller ve Yaklaşımlar

International Journal of Bilingualism Studies, cilt.1, ss.38-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil Öğretiminde Eylem Odaklı Yaklaşım

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, ss.157-176, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batılı bir kadın yazarın kaleminden Osmanlı Sarayı nda anlatılan üç masal

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, ss.75-89, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görsel İşitsel Kayıtlarla Çevriyazı Uygulamaları

Journal of Turkish Studies, cilt.11, ss.661-678, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bey Armudu ndan Bergamot a bir yolculuk

Journal of International Social Research, cilt.9, ss.79-87, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grammaire Turque À l Usage des Français et Anglais Kitabında Hedef Dillere AktarılanDeyim ve Kalıpların Çeviride Eşdeğerlilik Équivalence Yöntemine Göre Tahlili

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.19-40, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diller İçin Ortak Başvuru Metni (OBM) Çerçevesinde WEB 2 0 Tabanlı Çeviri Yazılımlarının Ortaöğretim Fransızca Eğitiminde Kullanılması

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ(DÜSBED), cilt.6, ss.149-155, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fransızca Sözlüklere Yeni Eklenen Kelimelerle Çeviri Uygulamaları

VI. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.1085-1103

Yeniden Çeviri Bağlamında Zola’nın Vérité’sinin Türkçe Çevirileri

Cemil Meriç 10.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.1021-1041

Çeviri Eğitiminde Mesleki Çeviri Kavramları Edinimi

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 13 - 14 Aralık 2018, ss.51-52

The Future of Teaching Turkish to Turkish Origins in France:New Models and Approaches

1.International Congress of Bilingualism Studies and European Turks, Paris, Fransa, 27 Kasım - 28 Ekim 2018

Avrupalı bir seyyahın gözünden Amasya: Perrot un izlenimleri

Uluslararası Amasya Sempozyumu Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat, Amasya, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, cilt.1, ss.143-158

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi için Veri Tabanı TVT Projesi

International symposium on Teaching Turkish as a Foreign Language: ”Technology-Based Teaching” Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Dil Kurumu, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2014, ss.273-288

Uyarlama Bakımından Yunus un Şiirlerinin Fransızca Çevirileri

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2017

Saray Masalları

Uluslarası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, EĞİTİMDE KALİTE VE DEĞER:NİTELİKLİ EĞİTİM İÇİN YENİLİKÇİ ARAŞTIRMALAR, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Oyun Yazılımları ile Sözcük Öğretimi

I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Aralık 2014

Fransa da Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretiminde Velilerin Tutumu

II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Munich, Almanya, 19 - 21 Mayıs 2016

Teknolojik Gelişmelerin Yabancı Dil Öğretimi Materyali Hazırlama Sürecine Yansımaları

VIII. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görsel İşitsel Kayıtlarla Çevriyazı Uygulamaları

International symposium on Teaching Turkish as a Foreign Language: ”Technology-Based Teaching” Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Dil Kurumu, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2014, ss.13

Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde TÜYÖ Medya ve Kamu Yayıncılığının Rolü

The 12 th International Language, Literature and StylisticS Symposium - Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2012, cilt.2, ss.529-536

Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Çerçevesinde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde TÜYÖ Düzeylere Göre Yazılı Anlatım Etkinlikleri

13th International Language, Literature and Stylistics Symposium-Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2013, cilt.2, ss.739-750

Tour du Monde en Quatre Vingts Jours un Türkçeye Çevirileri Üzerine

13th international Language, Literature and Stylistics Symposium- Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2013, cilt.1, ss.385-391

Türkî Cumhuriyetler ve Türk Topluluklarına Türkiye Türkçesi Öğretiminde Türk Dünyası İçin Alfabe Okuma Yazma Kitabına Metodolojik Bakış

The 6th International Turkish Language Teaching Conference - Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2013, ss.56

Sosyal Medya nın Fransızca Üzerine Etkileri

VIII. Ulusal Frankofoni Kongresi, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2012, cilt.1, ss.28-38

Avrupa Ortak Başvuru Metni OBM Çerçevesinde Yapılacak Yabancı Dil Türkçe Öğretimi Çalışmalarında Düzey İçeriklerinde Ortaklık

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, I. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2011, ss.528-543

Avrupa Birliği Ortak Başvuru Metni OBM Çerçevesinde Yapılacak Yabancı Dil Türkçe Öğretimi Çalışmalarında Düzey İçeriklerinde Ortaklık

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2011, cilt.1, ss.528-543

Kitap & Kitap Bölümleri

Çeviribilimde Gelgitler

Kesit Yayınları, İstanbul, 2020

Çeviribilimden İzdüşümler 1

Çeviribilim-Dilbilim İlişkisi, Osman Coşkun, Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.195-223, 2020

Research in Second Language Education Certain Studies on Turkish Education as the Second Language

The Attitudes of Parents in Teaching Turkish to Turkish Children Living in France, İsmail Güleç, Alparslan Okur, Bekir İnce, Editör, Peter Lang Edition, Munchen, ss.128-133, 2017

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Uygulamalı El Kitabı 2. Cilt

12. Bölüm Ders Araç ve Gereçleri, Materyal Tasarımı, Dil Eğitiminde Bilişim Teknolojileri ve Sosyal Medya Kullanımı, DEVELİ Hayati, YILDIZ Cemal, BALCI Mustafa, GÜLTEKİN İbrahim, MELANLIOĞLU Deniz, Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.237-324, 2017

Cache Cache 3 Cahier d activités A1 3

MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, 2016

Cache Cache 3 Méthode de Français A1 3

MEB DEVLET KİTAPLARI, Ankara, 2016

Türkçe Eğitiminde Kuramsal Ve Uygulamalı Çalışmalar

Türkî Cumhuriyetler ve Türk Topluluklarına Türkiye Türkçesi Öğretiminde ”Türk Dünyası İçin Alfabe(Okuma-Yazma) Kitabı” na Metodolojik Bakış, Kamil İŞERİ, Gökhan ÇETİNKAYA, Tuba ÇELİK, Sercan DEMİRGÜNEŞ, Tuğçe DAŞÖZ, Yusuf GENÇER, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.481-494, 2014

Cache Cache 2 Cahier d activités A1 2

MEB DEVLET KİTAPLARI - Saray Matbaacılık, Ankara, 2012

Cache Cache 1 Méthode de Français A1 1

MEB Devlet Kitapları - Ada Matbaacılık, Ankara, 2012

Cache Cache 2 Méthode de Français A1 2

MEB DEVLET KİTAPLARI - Saray Matbaacılık, Ankara, 2012

Cache Cache 1 Cahier d activité A1 1

MEB DEVLET KİTAPLARI - Ada Matbaacılık, Ankara, 2012