Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2014 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

    Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü (Fransızca)

  • 2005 - 2006 Okutman

    L'unıversıté Mohammed V De Rabat, Faculté Des Lettres Et Des Scıences Humaınes, Hıstoıre

Yönetimsel Görevler

  • 2016 - 2018 Bölüm Başkan Yardımcısı

    Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü (Fransızca)