Dr.Öğr.Üyesi

ORHAN GÖKYAY


Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

Biyografi

Orhan Gökyay has received his Bachelor’s degree in Environmental Engineering from Marmara University in 1999. He earned his MS degree in Environmental Engineering from Marmara University in 2001 and PhD in Environmental Technology from Boğaziçi University in 2009. He is currently a faculty member of Environmental Engineering at Marmara University, İstanbul, Turkey. His current research interests include management of sludges generated from wastewater treatment plants, water supply and distribution networks, wastewater collection and soil recovery.

Eğitim Bilgileri

2001 - 2009

2001 - 2009

Doktora

Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı, Türkiye

1999 - 2001

1999 - 2001

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği (Yl) (Tezli), Türkiye

1994 - 1999

1994 - 1999

Lisans

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

A simple method for small scale wastewater treatment plants for the thickening of sludges: Mesh filter and foam filter

Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı

2001

2001

Yüksek Lisans

An Application of soil washing method for the remediation of contaminated soils by mining activities

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Atıksuların Toplanması ve Arıtımı, Su Kirliliği ve Kontrolü, Su Temini ve Arıtımı, Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolü

Akademik Unvanlar / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

1999 - 2010

1999 - 2010

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Environmental impacts of gold mining in Essakane site of Burkina Faso

Porgo M., Gökyay O.

HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT, cilt.23, ss.641-654, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2006

2006

Leachability of metals from soil contaminated by mining activities

Yukselen M., Gokyay O.

ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE, cilt.23, sa.1, ss.125-132, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2003

2003

Inactivation of coliform bacteria in Black Sea waters due to solar radiation

Yukselen M., Calli B. , Gokyay O. , Saatci A.

ENVIRONMENT INTERNATIONAL, cilt.29, sa.1, ss.45-50, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

An easy MS Excel software to use for water distribution system design: A real case distribution network design solution

GÖKYAY O.

JOURNAL OF APPLIED WATER ENGINEERING AND RESEARCH, cilt.8, sa.4, ss.290-297, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Sünger Filtre İle Çamur Yoğunlaştırmada Ozonun Etkisi ve Maliyet Analizi

Gökyay O. , Çırak S.

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, cilt.26, sa.1, ss.12-19, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2010

2010

Sünger Filtre ile Çamur Yoğunlaştırma

Gökyay O. , Erdinçler A.

Su Kirlenmesi Kontrolü - İTÜ Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.85-93, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2012

2012

Türkiye’de beyaz eşya üretiminden kaynaklanan tehlikeli atıklar

Yazıcı B., CAN Z. S. , ÇALLI B. , MERTOĞLU B. , GÖKYAY O. , AKGÜL D. , et al.

İTÜ 13.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2012

2009

2009

SÜNGER FİLTRE İLE ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA

Gökyay O. , Erdinçler A.

II. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu,, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2009, ss.61-70 Creative Commons License

2001

2001

“Effect of solar radiation on the inactivation of coliform bacteria in black sea waters

Gökyay O. , Yükselen M. A. , Çallı B. , Saatçı A. M.

Third Black Sea International Conference, Environmental Protection Technologies for Coastal Protection, Varna, Bulgaristan, 6 - 08 Haziran 2001, ss.14-22

2001

2001

Dewatering and settling Characteristics of sludge from an organized industrial zone

Gökyay O. , Yükselen M. A.

IWA Sludge Managemet Entering the third MilleniumIndustrial, combined Water and Wastewater Residues, Taipei, Tayvan, 25 - 28 Mart 2001, ss.490-495

2000

2000

The Effect of Land Based Sea Pollution in An Old Mining Region”: A Case Study from Northern Cyprus

Gökyay O. , Yükselen M. A. , Çallı B. , Kocamemi B.

Paris 2000: 1st World Congress of the International Water Association (IWA), Paris, Fransa, 3 - 07 Temmuz 2000

Bilirkişi Raporları

2019

2019

2017/254 Çevreyi Kasten Kirletme

Gökyay O.

T.C. İSTANBUL ANADOLU 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ, ss.12, İstanbul, 2019

2018

2018

2017/351 Çevreyi Kasten Kirletme

Gökyay O.

T.C. İSTANBUL ANADOLU 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ, ss.9, İstanbul, 2018

Desteklenen Projeler

2010 - 2012

2010 - 2012

Sünger filtre ile çamur yoğunlaştırma

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Gökyay O. (Yürütücü)


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 34

h-indeksi (WOS): 3