Nutrient and heavy metal removal from domestic wastewater by using duckweed (Lemna minor L.)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: MELİH BALCIGİL

Danışman: ORHAN GÖKYAY