Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE DE ZORUNLU KARŞILIKLAR VE TÜKETİCİKREDİLERİ EKONOMETRİK BİR MODEL DENEMESİ

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.38, ss.77-100, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye Ekonomisinde Finansal Serbestleşme Döneminde Uluslararası Sermaye Girişi Büyüme İlişkisi

Marmara Üniversitesi İ.İ.B Dergisi, cilt.33, ss.47-66, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)