Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2010 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

 • 2009 - 2010 Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2007 - 2009 Psikolog

  Eskişehir Devlet Hastanesi, Psikoloji Birimi

 • 2004 - 2007 Psikolog

  Bilecik Devlet Hastanesi, Psikoloji Birimi

Verdiği Dersler

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması II

 • Lisans Eğitsel Davranışsal Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Özel Eğitimde Değerlendirme

 • Lisans Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor

 • Yüksek Lisans Özel Gereksinimli Bireyler İçin Öğretimin Desenlenmesi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması I

 • Lisans Özel Eğitimde Bütünleştirme

 • Lisans Özel Eğitimde Meslek Etiği

 • Lisans Zihin Yetersizliği'nde Teknoloji Destekli Öğretim

 • Yüksek Lisans Özel Gereksinimli Bireyler İçin Alternatif ve Destekleyici Sistemler

 • Lisans Yasalar ve Özel Eğitim