Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Osteopathic Potential of Methotrexate: Medial Tibial Stress Syndrome

Archives of Rheumatology, vol.31, no.4, pp.386-387, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Unusual Presentation of Gout: Intratendinous Tophus in the Patellar Tendon

ARCHIVES OF RHEUMATOLOGY, vol.31, no.1, pp.104-106, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

RADIOLOGICAL FINDINGS IN X-LINKED HYPOPHOSPHATEMIA

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, vol.83, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Ultrasound and MRI features of lipomatosis of the median nerve: A case study

MARMARA MEDICAL JOURNAL, vol.31, no.3, pp.126-129, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Ultrasound Guided Therapeutic Excisional Vacuum Assisted Biopsy in Breast Fibroadenomas

JOURNAL OF BREAST HEALTH, vol.13, no.2, pp.74-76, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

PET ile Onkolojide Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi Radyolog Gözüyle

Turkiye Klinikleri Journal of Nuclear Medicine-Special Topics, vol.2, pp.19-23, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Value of Computed Tomography in Evaluating Benign and Malignant Bone Lesions

Nükleer Tıp Seminerleri, vol.2, pp.15-20, 2016 (Other Refereed National Journals)

Acil Genitoüriner Sistem Radyolojisi

Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics, vol.8, pp.46-55, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

”Deri Koruyucu Mastektomi” Atölyesi

Önce cerrahi tedavi olan erken evre kanser hastası, Turkey, 23 November 2019

Diagnostic Accuracy of Ultrasonography in Rib Fracture

9th Asian Conference on Emergency Medicine 13th Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 November 2017 identifier identifier identifier

Orbita Kitleleri

Türk Radyoloji Derneği İstanbul Şubesi Eğitim Toplantıları, Turkey, 25 December 2016

Çocukluk çağı retroperitoneal lenfanjiom Olgu sunumu

36. Ulusal radyoloji kongresi TURKRAD 2015, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015

Atipik prezentasyonlu alveolar rabdomyosarkom Olgu sunumu

36. Ulusal radyoloji Kongresi TURKRAD 2015, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015

Ürogenital Aciller

Türk Radyoloji Derneği İstanbul Şubesi Üroradyoloji Sempozyumu, Turkey, 22 February 2015

Juvenil Ksantogranulom Akciğer Tutulumu

35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 11 - 16 November 2014

Akut Hemorajik Pankreatit

35. Ulusal radyoloji Kongresi, Turkey, 11 - 16 November 2014

Safra Kesesinin Nadir Görülen Tümörü Lenfoma

35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 11 - 16 November 2014

Sistemik Tüberküloz Olgu Sunumu

35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 11 - 16 November 2014

Books & Book Chapters

Sağlık Eğitiminde Sanal Gerçeklik - Radyolojide Sanalgerçekliğin Kullanımı ve Uygulamaları

in: Oyun Değiştiren Güç: Yapay Zekâ, Prof. Dr. Mustafa K. Yılmaz Doç. Dr. N. Öykü İyigün, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., pp.431-458, 2020

SAĞLIK EĞİTİMİNDE SANAL GERÇEKLİK - RADYOLOJİDE SANALGERÇEKLİĞİN KULLANIMI VE UYGULAMALARI

in: Oyun Değiştiren Güç: YAPAY ZEKÂ, Prof. Dr. Mustafa K. YILMAZ Doç. Dr. N. Öykü İYİGÜN, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.431-458, 2020