Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Estimation of economic growth using Grey Cobb-Douglas production function: an application for US economy

Journal of Business, Economics and Finance (JBEF), cilt.7, ss.178-190, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Time-changed generalized mixed fractional Brownian motion and application to arithmetic average Asian option pricing

International Journal of Applied Mathematical Research, cilt.6, ss.85, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The modeling of extreme stochastic dependence using copulas and extreme value theory: case study from energy prices

Global Journal of Mathematical Analysis, cilt.5, ss.29-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meixner Süreci İle Reel Efektif Döviz Kuru nun Modellenmesi

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.30, ss.263-281, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pure jump levy processes and self decomposability in financial modeling

Journal of Mathematics Research, cilt.3, ss.41, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KARARLI DAĞILIMLARLA FİNANSAL RİSK ÖLÇÜMÜ

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.28, ss.549-571, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Financial risk management with normal inverse Gaussian distributions

International Research Journal of Finance and Economics, cilt.38, ss.104-115, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

VASICEK VE CIR MODELLERİ KULLANILARAK OYNAKLIK VE FAİZ ORANLARININ MODELLENMESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.27, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Martingale measures for NIG Lévy processes with applications to mathematical finance

International Research Journal of Finance and Economics, cilt.34, ss.56-68, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Financial modelling with Ornstein Uhlenbeck processes driven by Lévy process

Proceedings of the World Congress on Engineering, cilt.2, ss.1-3, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal zaman serileri için ortalamaya dönme sıçrama difüzyonu modeli

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.22, ss.201-224, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MENKUL KIYMET FİYATLARININ STOKASTİK SÜREÇ OLARAK MODELLENMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.4, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal risk yönetiminde ekstrem değer teorisi

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.423-437, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Markov Süreçleri

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, cilt.1, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Prediction of gross domestic product (GDP) by using Grey Cobb-Douglas production function

4th Global Business Research Congress, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2018, cilt.7, ss.18-23

Subdiffusive Ornstein-Uhlenbeck Processes and Applications to Finance

World Congress on Engineering (WCE 2015), London, Kanada, 1 - 03 Temmuz 2015, ss.697-703 identifier

Financial Modelling with Ornstein-Uhlenbeck Processes Driven by Levy Process

World Congress on Engineering, London, Kanada, 1 - 03 Temmuz 2009, ss.1350-1355 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Stokastik Süreçler

Avcıol Basım-Yayın, İstanbul, 2010

İşletme Matematiği

Avcıol Basım-Yayın, İstanbul, 2010