Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Muhammed bin Ahmed in Ebu n Nasayih i

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.193-212, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Fuzûlî Dîvânı Üzerine Birkaç Not

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.233-243, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı Şiirinde "Yol Kesmek" Deyimi

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.249-260, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Denizdir Bu Aşk Sahili Yok

Türk Dili: Dil ve Edebiyat Dergisi, ss.23-30, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Şiirinde Tîg ı Gamgam Tabiri

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.1-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Az Tamah Çok Ziyan Getirir" mi?

Türk Dili Dergisi, ss.52-54, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Biyografik Bilgiler Açısından İki Nazire Mecmuası

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.151-169, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muallim Nâcî’nin Aruza Dair Eseri: Arûz Nümûnesi

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.189-208, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rıza Tevfik’in Fuzûlî Divan’ı Üzerine Notları

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, ss.101-124, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aruz Vezinlerinin Gösterilmesi Üzerine Bazı Teklifler

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.52-66, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rahîkî ve Şiirleri

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.171-198, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deli Birader Gazâlî’nin Cerr-nâmesi

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.123-140, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nev'î'nin Münâzara-i Tûtî vü Zâğ Adlı Mesnevîsi

Turkish Studies, cilt.2, ss.660-696, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVI. Yüzyıla Ait Divan Neşirleri

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, ss.235-252, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Divan'daki LXVI. Gazel Fuzuli'nin mi?

Turkish Studies, cilt.1, ss.227-236, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üsküf Üzerine

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi The Journal of Turkish Cultural Studies, ss.167-190, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seyyid Nesîmî nin Tuyuğlarına Ek

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Journal of Modern Turkish Studies, cilt.2, ss.121-134, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gedâ Muslî ve Bir Şiiri

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.33, ss.283-287, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hızır Duası

Türk Edebiyatı, ss.18-19, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şiir Dilinde Anlam Çağrışımları

Uluslararası Divan Şiirinin Dili Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2012, ss.173-184

Emrî Dîvânı'nda Harf Oyunları

Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2005, ss.305-317

Vize'de Kadılık Yapan Bir Şair Amrî

IV. Vize Tarih ve Kültür Sempozyumu, Kırklareli, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2008, ss.187-199

Kitap & Kitap Bölümleri

Fuzûlî’xxde Söz Kalıpları

Bir Devr-i Kadîm Efendisi Prof. Dr. Tahir Üzgör’xxe Armağan, ASLAN, Üzeyir TAŞ, Hakan ZÜLFE, Ömer, Editör, YAYINEVİ, Ankara, ss.735-747, 2018

Osmanlı Şiirinde Avcı Kuşlarla İlgili Bir Kelime: Peftere

Kuş Dili (Dilde, Edebiyatta ve Sanatta Kuşlar), Emine GÜRSOY NASKALİ, Ayşe ŞEKER, Editör, Dergâh Yayınları, İstanbul, ss.258-273, 2017

Osmanlı Şiirinde Tülek Sözcüğü

Dîvânu Lugâti’xxt-Türk’xxten Senglah’xxa Türkçe, Mehmet ÖLMEZ, Tülay ÇULHA, Kübra ÖZÇETİN, Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.681-691, 2017

Hecrî Kara Çelebi Muhyi d dîn Mehmed Dîvân

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2016

Metin Şerhi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yayınevi, İstanbul, 2015

Eski Türk Edebiyatı Tarihi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yayınevi, İstanbul, 2015

Yeter Kelimesinin Fesahate Aykırı Bir Kullanımı Üzerine

M Ali Tanyeri nin Anısına Makaleler, Hatice AYNUR, Hanife KONCU, Fatma M. ŞEN, Editör, Ülke Kitapları, İstanbul, ss.307-313, 2015

Mehmed Ziya Kariye Cami-i Şerifi

Okur Kitaplığı, İstanbul, 2012

Yakînî Dîvân

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009

Nâşid Dîvân

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009

On Altıncı Yüzyıl Şairi Selîkî ve Şiirleri

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 3190 Kültür Eserleri 441, Ankara, 2009

Yahya Bey'in Bir Gazeline Baki'nin İki Tahmisi

Ayla Demiroğlu Kitabı, Adem CEYHAN, Editör, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul, ss.413-418, 2006

Ansiklopedide Bölümler

Pervane Beg Nazire Mecmuası

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.244-245, 2008

Refref

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.534-535, 2008

Nâşid

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.434-435, 2006