General Information

Biography

Prof. Dr. Ömer ZÜLFE

1973 yılında Edirne’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu (1995). 1998 yılında “Naşid (1749-1791) Dîvân” başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 2004 yılında “Yakînî [ö.1568]: Dîvân: Yakînî Tenkitli Metin Tetkik Dizin” başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. 2007’de doçent, 2014’te profesör oldu. Hâlen Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. On Altıncı Yüzyıl Şairi Selîkî ve Şiirleri (2006), Şiirin İzinde Sözün Gölgesinde Osmanlı Şiirinden Kelimeler, Kavramlar, Deyimler (2011), Eski Türk Edebiyatı Tarihi (2015) ve Metin Şerhi (2015) Fuzûlî Beng ü Bâde (2018) yayınlanmış kitaplarından bazılarıdır.

Institutional Information

Unit
Faculty of Arts and Sciences
Department
Turkish Language and Literature
Program
Department of Ancient Turkish Literature

Contact

Email
omer.zulfe@marmara.edu.tr
Other Email
omerzulfe@hotmail.com
Web Page
https://avesis.marmara.edu.tr/omer.zulfe
Office Phone
+90 216 347 9641 Extension: 3478
Office
GZFA-117
Address
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kadıköy/İSTANBUL