Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2006 Doktora

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  Seyyid Şerif Cürcani'nin tevil anlayışı: Yorumun metafizik, mantıki ve dilbilimsel temelleri

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr.

 • 1999 Yüksek Lisans

  Mukatil b. Süleyman`ın Kur`an'ı Tevil Yöntemi Creative Commons License

  Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

 • C2 Yeterlilik Arapça

 • C2 Yeterlilik İngilizce