Asst. Prof. ÖMER ELBEYLİ


Faculty of Theology, Islamic History and Arts

Department of Islamic History


Research Areas: History, History of Islam


Names in Publications: Omar KALHUSSIEN, Omar KAL HUSSIEN

Metrics

Publication

16

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

1

Education Information

2011 - 2018

2011 - 2018

Doctorate

Marmara University, Institute of Social Sciences, Turkey

2008 - 2011

2008 - 2011

Postgraduate

Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Islamic History and Arts, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Sam Üniversitesi, İlahiyat, Syria

Research Areas

History

History of Islam

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Assistant Professor

Marmara University, Faculty of Theology, Islamic History and Arts

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Siyer

Undergraduate

Undergraduate

İslam Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Medeniyeti Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Siyer

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Nehravali ve Tarihçiliği

Elbeyli Ö.

Osmanlı'da İlmi Tarih Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 December 2022

2020

2020

İsrâ ve Mi‘râc Hadisesinde Ruh Temalı İhtilaf Meseleleri

ELBEYLİ Ö.

İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşası-II: Değerler ve Kavramlar Uluslararası ve Disiplinlerarası Ruh Sempozyumu Çanakkale, Çanakkale, Turkey, 22 - 23 October 2020, pp.311-317

2015

2015

Hz. Peygamber’i Tanımlamada Şemâil’in Yeri: Bir Sîret Kaynağı Olarak Azîz Mahmûd Hüdâî Hazretleri’nin Şemâil-i Şerîf’i

ELBEYLİ Ö.

Uluslararası Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 12 April 2015

2016

2016

Hicrî IV. Asırda Mezhep Taassubuna Karşı Ulemanın Tavrı

ELBEYLİ Ö.

5. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Isparta, İstanbul, Turkey, 12 - 15 May 2016, vol.3, pp.151-164

2012

2012

Şihabuddin Ahmed b. Muhammed ed-Derdir ve Tuhfetu’l-İhvan Adlı Eseri

Elbeyli Ö.

I. Uluslararası Seyh Şabân-ı Velî Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 4 - 06 May 2012

2015

2015

تاريخ الحركات الإسلامية في تركيا

ELBEYLİ Ö.

القيم عند محمد الغزالي, Constantine, Algeria, 3 - 05 May 2015

Books & Book Chapters

2023

2023

İBN RÜŞEYD VE ER-RİḤLETÜ’LḤİCÂZİYYE’Sİ

Elbeyli Ö.

in: HAC VEHAC SEYAHATNÂMELERİ, DOÇ. DR. ZEHRA GÖZÜTOK TAMDOĞAN PROF. DR. NURETTİN GEMİCİ, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK, Ankara, pp.287-310, 2023 Creative Commons License

2023

2023

HİCÂZ TARİHÇİSİ KUTBÜDDÎN NEHREVÂLÎ EL-MEKKÎ VE TARİHÇİLİĞİ

ELBEYLİ Ö.

in: Osmanlı’da İlm-i Tarih, Zahit Atçıl Ercüment Asil, Cemal Atabaş, Editor, İSAR Yayınları, İstanbul, pp.255-270, 2023

2021

2021

Şam Havzası

Elbeyli Ö.

Ketebe, İstanbul, 2021

2019

2019

Şam Havzası

Elbeyli Ö.

in: Türk Bilimsel Kültür Havzaları, Ömer Türker, Editor, GRTC, Kütahya, pp.42-65, 2019

2018

2018

تبسيط مختارات من كليلة ودمنة

Elbeyli Ö.

ISAR Yayınları, İstanbul, 2018