Assoc. Prof.NURSEL UYANIKER


Faculty of Arts and Sciences, Turkish Language and Literature

Department of Turkish Folk Literature


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

29

Project

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2010

2006 - 2010

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Turkish Language And Literature, Turkey

2000 - 2002

2000 - 2002

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Turkish Language And Literature, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Eyüp Sultan Türbesi etrafında teşekkül eden efsanelerin tespiti ve incelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2006

2006

Postgraduate

Pervâne Beğ Mecmuası'nın ilk yüz varağında (1a-100b) halk kültürü ile ilgili unsurlar (atasözleri-deyimler-halk inanışları)

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Turkish Language And Literature

2002 - Continues

2002 - Continues

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Turkish Language And Literature

2002 - Continues

2002 - Continues

Assistant Professor

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Turkish Language And Literature

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Okunan Yazma Eserlerden Hareketle İblisin "Kötülük Kahramanı" Oluşu Bakımından İncelenmesi

UYANIKER N.

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.56-82, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

Anlatılmak Üzere Yazılmış Halk Kitaplarında Düzen: Cönk 25'teki Azrail İle Arap Hacı Kıssası ve Nasihatname Örneği

UYANIKER N.

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.15, no.37, pp.22-38, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

SÖZEL KÜLTÜR BAĞLAMINDA HZ. FÂTIMA ANLATILARININ EŞİKSEL (LİMİNAL) METİNLERE KATKISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

UYANIKER N.

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.14, no.35, pp.836-851, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2019

2019

Erikli Baba Tekkesi ve Toplumsal İşlevleri

UYANIKER N., KOÇ A.

Alevilik Araştırmaları Dergisi, pp.105-114, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

CİNSİYETÇİLİK SARMALINDA KADIN GÜREŞÇİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

UYANIKER N.

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.12, pp.330-343, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Toprağın Vatan Coğrafyasına Dönüştürülmesinde Efsanelerin Rolü: İstanbul Örneği

UYANIKER N.

Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.109-115, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Dini Mensur Bir Eser: Hz. Muhammed’in Ebu Cehil İle Güreşi

UYANIKER N.

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.11, pp.28-48, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Manzum Dinî-Kahramanlık Hikâyeleri Bağlamında Hz. Ali İle Kahkaha Sultan Cengi

UYANIKER N.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.12, pp.191-227, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Türkiye'de Folklora Yönelişin Kökleri

UYANIKER N.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.99-126, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Oyun ve Oyuncak Müzelerindeki Çocuk Kitaplarının Eğitsel İşlevleri: İstanbul Orneği

Uyanıker N.

3. ULUSLARARASI ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 27 - 29 MAYIS 2022 / GAZİANTEP, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 May 2022, no.16680, pp.75-85

2020

2020

Eskatoloji Mitleri Bağlamında Müellifi Bilinmeyen Bir Kıyâmetnâme Metninin Halkbilimi Açısından İncelenmesi

UYANIKER N.

II. Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 October 2020, pp.46-62

2019

2019

YENİ GÜN/ERGENEKON (NEVRUZ) VE HIDIRELLEZ’DE OYNANAN GELENEKSEL TÜRK SPORLARININ SOSYO-KÜLTÜREL TEMELLERİ

UYANIKER N.

Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 3 - 05 October 2019

2018

2018

Aristoteles’in “Adab-ı Ceng”i Bağlamında Türk Savaş Adabının Kültürel Unsurları

UYANIKER N.

MOTİF VAKFI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 November 2018, pp.367-372

2016

2016

Balkanlar’dan Anadolu’ya Türk Yağlı Güreşlerinde Usta-Çırak İlişkisi

UYANIKER N.

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Prishtina, Serbia And Montenegro, 2 - 04 June 2016, vol.2, pp.468-478

2014

2014

Türk Folklorunda Manzum Vefat-ı Fatımalar

UYANIKER N.

Sanat ve Edebiyatta Kadın, İstanbul, Turkey, 5 - 06 May 2014

2008

2008

Eric Hobsbawm’xxın, ”Sosyal Haydut veya Halk Kahramanı Kalıbı” Açısından Demirci Mehmet Efe

UYANIKER N.

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 August 2008, vol.2, pp.1051-1058

Books & Book Chapters

2022

2022

Çağdaş İstanbul Efsaneleri: Yaratıcılar, Mekânlar, İşlevler

UYANIKER N.

in: Şehir Efsaneleri, NASKALİ GÜRSOY, EMİNE, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.73-86, 2022

2021

2021

Oyuncakların Sosyo-Kültürel İşlevleri: Eyüp Örneği

Uyanıker N.

in: O Piti Piti Karamela Sepeti Çocuk Folkloru Kitabı, Nursel Uyanıker,Berna Ayaz, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.159-179, 2021

2021

2021

Müstensihi Bilinmeyen Bir Kıyafetname'de "Sûretten Sîrete Gidiş"in Kültürel Kimlik Açısından İncelenmesi

Uyanıker N.

in: Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür, Doç. Dr. Mustafa Aça,Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu, Editor, Paradigm Press Ltd., Çanakkale, pp.29-43, 2021

2021

2021

Müstensihi Bilinmeyen Bir Kıyafetname'de "Sûretten Sîrete Gidiş"in Kültürel Kimlik Açısından İncelenmesi

UYANIKER N.

in: Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür, AÇA, Mustafa-YOLCU, Mehmet Ali, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.29-43, 2021

2021

2021

Yunus Emre'nin "Çıktım Erik Dalına" Diye Başlayan Meşhur Şathiyesinde Tasavvufî Istılahlar

UYANIKER N.

in: Türkistan'dan Balkanlara Türk Sufizmi, Seyhan, Alışık, Gülşen, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.733-744, 2021

2019

2019

EYÜP SULTAN EFSANELERİ

UYANIKER N.

Gece Kitaplığı, Ankara, 2019

2019

2019

SURNAMELERDE GEÇEN SEYİRLİK HALK OYUNLARININ TOPLUMSAL İŞLEVLERİ

Uyanıker N.

in: VAKIF İNSAN PROF. DR. HİKMET ÖZDEMİR ARMAĞANI, Prof. Dr. Üzeyir Aslan,Prof. Dr. Hakan Taş, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.639-652, 2019

2019

2019

SURNAMELERDE GEÇEN SEYİRLİK HALK OYUNLARININ TOPLUMSAL İŞLEVLERİ

UYANIKER N.

in: VAKIF İNSAN PROF. DR. HİKMET ÖZDEMİR ARMAĞANI, Prof. Dr. Üzeyir Aslan, Prof. Dr. Hakan Taş, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.639-652, 2019

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

Motif Akademik Halkbilimi Dergisi

Assistant EditorCongress and Symposium Activities

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

Eyüp Sultan Türbesi Etrafında Teşekkül Eden Efsaneler

Working Group

İstanbul-Turkey

01 April 2012 - 01 April 2012

01 April 2012 - 01 April 2012

İstanbul Türk Halk Edebiyatı Üzerine Teklifler

Working Group

İstanbul-Turkey

01 March 2011 - 01 March 2011

01 March 2011 - 01 March 2011

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Müziği Topluluğu

Working Group

İstanbul-Turkey

01 May 2004 - 01 May 2004

01 May 2004 - 01 May 2004

Hıdırellez'in Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi

Working Group

İstanbul-Turkey