Doç.Dr.

NURSEL UYANIKER


Fen - Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2006 - 2010

2006 - 2010

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

2000 - 2002

2000 - 2002

Lisans

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Eyüp Sultan Türbesi etrafında teşekkül eden efsanelerin tespiti ve incelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2006

2006

Yüksek Lisans

Pervâne Beğ Mecmuası'nın ilk yüz varağında (1a-100b) halk kültürü ile ilgili unsurlar (atasözleri-deyimler-halk inanışları)

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Erikli Baba Tekkesi ve Toplumsal İşlevleri

UYANIKER N. , KOÇ A.

Alevilik Araştırmaları Dergisi, ss.105-114, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

CİNSİYETÇİLİK SARMALINDA KADIN GÜREŞÇİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

UYANIKER N.

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, cilt.12, ss.330-343, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

“HİKÂYET” BAŞLIKLI YAZMA ESERDE GEÇENDÖRT HALİFE MENKIBELERİNİN İNCELENMESİ

UYANIKER N.

Diyalektolog, ss.25-41, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Toprağın Vatan Coğrafyasına Dönüştürülmesinde Efsanelerin Rolü: İstanbul Örneği

UYANIKER N.

Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.109-115, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Selamlaşma Bağlamında Üsküdar/Selami Ali Efendi Menkıbesinin Göstergebilim Açısından İncelenmesi

UYANIKER N.

Folklor / Edebiyat, cilt.24, ss.73-85, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2018

2018

Dini Mensur Bir Eser: Hz. Muhammed’in Ebu Cehil İle Güreşi

UYANIKER N.

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, cilt.11, ss.28-48, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Alevi-Bektaşi Şairlerin Şiirlerinde Arı ve Bal Motiflerinin Anlam-Kavram Alanları Bakımından Değerlendirilmesi

UYANIKER N.

Alevilik Araştırmaları Dergisi, ss.259-277, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Manzum Dinî-Kahramanlık Hikâyeleri Bağlamında Hz. Ali İle Kahkaha Sultan Cengi

UYANIKER N.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, cilt.12, ss.191-227, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Türkiye'de Folklora Yönelişin Kökleri

UYANIKER N.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.99-126, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Eskatoloji Mitleri Bağlamında Müellifi Bilinmeyen Bir Kıyâmetnâme Metninin Halkbilimi Açısından İncelenmesi

UYANIKER N.

II. Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2020, ss.46-62

2019

2019

YENİ GÜN/ERGENEKON (NEVRUZ) VE HIDIRELLEZ’DE OYNANAN GELENEKSEL TÜRK SPORLARININ SOSYO-KÜLTÜREL TEMELLERİ

UYANIKER N.

Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 3 - 05 Ekim 2019

2018

2018

Aristoteles’in “Adab-ı Ceng”i Bağlamında Türk Savaş Adabının Kültürel Unsurları

UYANIKER N.

MOTİF VAKFI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, ss.367-372

2016

2016

Balkanlar’dan Anadolu’ya Türk Yağlı Güreşlerinde Usta-Çırak İlişkisi

UYANIKER N.

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Prishtina, Sırbistan Ve Karadağ, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.2, ss.468-478

2014

2014

Türk Folklorunda Manzum Vefat-ı Fatımalar

UYANIKER N.

Sanat ve Edebiyatta Kadın, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2014

2008

2008

Eric Hobsbawm’xxın, ”Sosyal Haydut veya Halk Kahramanı Kalıbı” Açısından Demirci Mehmet Efe

UYANIKER N.

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ağustos 2008, cilt.2, ss.1051-1058

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

EYÜP SULTAN EFSANELERİ

UYANIKER N.

Gece Kitaplığı, Ankara, 2019

2019

2019

SURNAMELERDE GEÇEN SEYİRLİK HALK OYUNLARININ TOPLUMSAL İŞLEVLERİ

Uyanıker N.

VAKIF İNSAN PROF. DR. HİKMET ÖZDEMİR ARMAĞANI, Prof. Dr. Üzeyir Aslan,Prof. Dr. Hakan Taş, Editör, Kriter Yayınevi, İstanbul, ss.639-652, 2019

2019

2019

SURNAMELERDE GEÇEN SEYİRLİK HALK OYUNLARININ TOPLUMSAL İŞLEVLERİ

UYANIKER N.

VAKIF İNSAN PROF. DR. HİKMET ÖZDEMİR ARMAĞANI, Prof. Dr. Üzeyir Aslan, Prof. Dr. Hakan Taş, Editör, Kriter Yayınevi, İstanbul, ss.639-652, 2019


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2012

2012

Eyüp Sultan Türbesi Etrafında Teşekkül Eden Efsaneler

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2012

2012

İstanbul Türk Halk Edebiyatı Üzerine Teklifler

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2011

2011

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Müziği Topluluğu

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2004

2004

Hıdırellez'in Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye