Assoc. Prof.

NURSEL UYANIKER


Faculty of Arts and Sciences

Turkish Language and Literature

Department of Turkish Folk Literature

Education Information

2006 - 2010

2006 - 2010

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Post Graduate

Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Turkish Language and Literature, Turkey

2000 - 2002

2000 - 2002

Under Graduate

Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Turkish Language and Literature, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Eyüp Sultan Türbesi etrafında teşekkül eden efsanelerin tespiti ve incelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2006

2006

Post Graduate

Pervâne Beğ Mecmuası'nın ilk yüz varağında (1a-100b) halk kültürü ile ilgili unsurlar (atasözleri-deyimler-halk inanışları)

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Turkish Language And Literature

2002 - Continues

2002 - Continues

Assistant Professor

Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Turkish Language and Literature

2002 - Continues

2002 - Continues

Research Assistant

Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Turkish Language and Literature

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Erikli Baba Tekkesi ve Toplumsal İşlevleri

UYANIKER N. , KOÇ A.

Alevilik Araştırmaları Dergisi, pp.105-114, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

CİNSİYETÇİLİK SARMALINDA KADIN GÜREŞÇİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

UYANIKER N.

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.12, pp.330-343, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

“HİKÂYET” BAŞLIKLI YAZMA ESERDE GEÇENDÖRT HALİFE MENKIBELERİNİN İNCELENMESİ

UYANIKER N.

Diyalektolog, pp.25-41, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Toprağın Vatan Coğrafyasına Dönüştürülmesinde Efsanelerin Rolü: İstanbul Örneği

UYANIKER N.

Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.109-115, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Selamlaşma Bağlamında Üsküdar/Selami Ali Efendi Menkıbesinin Göstergebilim Açısından İncelenmesi

UYANIKER N.

Folklor / Edebiyat, vol.24, pp.73-85, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2018

2018

Dini Mensur Bir Eser: Hz. Muhammed’in Ebu Cehil İle Güreşi

UYANIKER N.

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.11, pp.28-48, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Alevi-Bektaşi Şairlerin Şiirlerinde Arı ve Bal Motiflerinin Anlam-Kavram Alanları Bakımından Değerlendirilmesi

UYANIKER N.

Alevilik Araştırmaları Dergisi, pp.259-277, 2017 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Manzum Dinî-Kahramanlık Hikâyeleri Bağlamında Hz. Ali İle Kahkaha Sultan Cengi

UYANIKER N.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.12, pp.191-227, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Türkiye'de Folklora Yönelişin Kökleri

UYANIKER N.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.99-126, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Eskatoloji Mitleri Bağlamında Müellifi Bilinmeyen Bir Kıyâmetnâme Metninin Halkbilimi Açısından İncelenmesi

UYANIKER N.

II. Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 October 2020, pp.46-62

2019

2019

YENİ GÜN/ERGENEKON (NEVRUZ) VE HIDIRELLEZ’DE OYNANAN GELENEKSEL TÜRK SPORLARININ SOSYO-KÜLTÜREL TEMELLERİ

UYANIKER N.

Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 3 - 05 October 2019

2018

2018

Aristoteles’in “Adab-ı Ceng”i Bağlamında Türk Savaş Adabının Kültürel Unsurları

UYANIKER N.

MOTİF VAKFI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 November 2018, pp.367-372

2016

2016

Balkanlar’dan Anadolu’ya Türk Yağlı Güreşlerinde Usta-Çırak İlişkisi

UYANIKER N.

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Prishtina, Serbia And Montenegro, 2 - 04 June 2016, vol.2, pp.468-478

2014

2014

Türk Folklorunda Manzum Vefat-ı Fatımalar

UYANIKER N.

Sanat ve Edebiyatta Kadın, İstanbul, Turkey, 5 - 06 May 2014

2008

2008

Eric Hobsbawm’xxın, ”Sosyal Haydut veya Halk Kahramanı Kalıbı” Açısından Demirci Mehmet Efe

UYANIKER N.

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 August 2008, vol.2, pp.1051-1058

Books & Book Chapters

2021

2021

Müstensihi Bilinmeyen Bir Kıyafetname'de "Sûretten Sîrete Gidiş"in Kültürel Kimlik Açısından İncelenmesi

Uyanıker N.

in: Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür, Doç. Dr. Mustafa Aça,Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu, Editor, Paradigm Press Ltd., Çanakkale, pp.29-43, 2021

2019

2019

EYÜP SULTAN EFSANELERİ

UYANIKER N.

Gece Kitaplığı, Ankara, 2019

2019

2019

SURNAMELERDE GEÇEN SEYİRLİK HALK OYUNLARININ TOPLUMSAL İŞLEVLERİ

Uyanıker N.

in: VAKIF İNSAN PROF. DR. HİKMET ÖZDEMİR ARMAĞANI, Prof. Dr. Üzeyir Aslan,Prof. Dr. Hakan Taş, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.639-652, 2019


Edit Congress and Symposium Activities

2012

2012

Eyüp Sultan Türbesi Etrafında Teşekkül Eden Efsaneler

Working Group

İstanbul-Turkey

2012

2012

İstanbul Türk Halk Edebiyatı Üzerine Teklifler

Working Group

İstanbul-Turkey

2011

2011

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Müziği Topluluğu

Working Group

İstanbul-Turkey

2004

2004

Hıdırellez'in Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi

Working Group

İstanbul-Turkey