Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dini Radikalizmin Ana Akım İslamcılara Yönelttiği Tenkitler

Akademik İncelemeler Dergisi (AID), cilt.16, sa.1, ss.26-46, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mısır da Selefiliğe Toplumsal Tercih ve Nedenleri

Akademik Ortadoğu, cilt.9, ss.27-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyaset ve Apolitizm Arasında Mısır da Selefi Hareket ed Da vetü s Selefiyye Örneği

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-30, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cihâdî Selefi İdeolojinin Teşekkülünde “Afgan Cihadı” Evresinin Rolü

5. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2019

Mısır İslami Hareket Tecrübesinin Cihadi-Selefi İdeoloji Üzerindeki Etkisi

IV. Ortadoğu’xxda Toplum ve Siyaset Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2018

20 Yüzyıl Mısırında Selefi Hareketler: el-Cemiyyetü’ş-Şeriyye ve Ensâru’s-Sünnetil Muhammediyye Grupları

Dünden Bugüne Uluslar Arası Ortadoğu Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015

Mısır’da Apolitik Selefi Hareketler

II. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Mısırda Selefi Düşüncenin Seyri

Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce, Cilt 2: Mısır Düşüncesi, Lütfi Sunar, Editör, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Ankara, ss.141-179, 2020

Mısırda Selefi Hareket

Açılım Kitap, İstanbul, 2016