Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2013 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi Dr.

    Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Sosyolojisi Ve Antropolojisi (Dr)

Verdiği Dersler

  • Yüksek Lisans Ortadoğu'da Din ve Siyaset

  • Yüksek Lisans Ortadoğu'da Radikalizm ve Selefilik

  • Yüksek Lisans Arapçaya Giriş II

  • Yüksek Lisans Arapçaya Giriş I