Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Modern Dönemde İslam Dünyasında Dini Radikalizmin Şiddeti Meşrulaştırma Yolları

II. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 08 October 2021

Müslüman Toplumlarda Dini Radikalizmin Değişen Düşman Tasavvuru

VI. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu: Sosyo-Politik Yönleriyle Ortadoğu'da Değişim, İstanbul, Turkey, 18 May 2021

Cihâdî Selefi İdeolojinin Teşekkülünde “Afgan Cihadı” Evresinin Rolü

5. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2019

Mısır İslami Hareket Tecrübesinin Cihadi-Selefi İdeoloji Üzerindeki Etkisi

IV. Ortadoğu’xxda Toplum ve Siyaset Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 12 October 2018

Mısır’da Apolitik Selefi Hareketler

II. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya, Turkey, 14 - 17 October 2014

Books & Book Chapters

Çağdaş Selefi Ekoller ve Siyaset Düşüncesi

in: Selefilik, Mehmet Çelenk, Editor, Nobel, İstanbul, pp.87-112, 2022

Mısırda Selefi Düşüncenin Seyri

in: Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce, Cilt 2: Mısır Düşüncesi, Lütfi Sunar, Editor, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Ankara, pp.141-179, 2020

Mısırda Selefi Hareket

Açılım Kitap, İstanbul, 2016

Metrics

Publication

15