Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Araç Sigortası Hilelerinde Veri Madenciliğinin Kullanılması

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.41, sa.2, ss.364-390, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Quality Management Approaches and Their Comparison in Higher Education: Marmara University Faculty of Business Administration Quality Studies

The Online Journal of Quality in Higher Education, cilt.6, sa.3, ss.101-111, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TARİFEYE BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERDE TFRS-14 BAĞLAMINDA AKTİFLEŞTİRİLEN GİDERLERİN RAPORLANMASI

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.84-94, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

TTK Tasarısı ile Muhasebeye Getirilen Yenilikler

MUVU Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, cilt.1, ss.1-22, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XI 25 Sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ Kapsamında Maddi Varlıklar

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), cilt.6, ss.1-33, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aracı Kurumlarda Lisanslama Tebliği Çerçevesinde Yeniden Hesaplama

Mükellefin Dergisi, sa.106, ss.133-143, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Aracı Kurumların Tekdüzen Hesap Planı mı? Tekdüzen Hesap Listesi mi

Yaklaşım Dergisi, sa.130, ss.19-30, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Menkul Kıymetleri Değerleme

Mükellefin Dergisi, sa.71, ss.27-31, 1998 (Hakemsiz Dergi)

LIFO Yedekleri Nedir? Nasıl Raporlanmalıdır?

Yaklaşım Dergisi, sa.61, ss.39-41, 1998 (Hakemsiz Dergi)

İtalya da Muhasebe Mesleği Meslek Örgütleri ve Muhasebe İlkeleri

Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı, ss.64-65, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanada da Muhasebe Mesleği ve Meslek Örgütleri

Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı, ss.33-35, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Mükellefin Dergisi, sa.60, ss.93-99, 1997 (Hakemsiz Dergi)

SStok Değerlemede Son Giren İlk Çıkar Yönteminin Kullanılması

Vergi Sorunları Dergisi, sa.105, ss.106-117, 1997 (Hakemsiz Dergi)

LIFO Metodunda Vergi Avantajı

Mükellefin Dergisi, sa.52, ss.63-67, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Dönem Sonu Sayım Esasında LIFO Yöntemi Nasıl Uygulanabilir?

Mükellefin Dergisi, sa.51, ss.66-75, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Repo ve Ters Repo İşlemlerinde Yıl Sonu İşlemleri

Yaklaşım Dergisi, sa.49, ss.54-58, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Yatırım İndirimi İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Vergi Sorunları Dergisi, sa.100, ss.99-107, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Ara Dönem Mali Tabloları Nasıl Hazırlanmalıdır?

Mükellefin Dergisi, sa.46, ss.76-84, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Bilgisayar Programları Demirbaş Mıdır?

Mükellefin Dergisi, sa.44, ss.102-104, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Stok Değerlemede Yeni Bir Seçenek Olarak Son Giren İlk Çıkar Yöntemi

Mükellefin Dergisi, sa.43, ss.92-102, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Kambiyo Senetleri Defterinin Muhasebe Kurallarına Göre Düzenlenmesi

Yaklaşım Dergisi, sa.34, ss.15-21, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Özel Gider İndirimi Sistemi Uygulama Esasları ve Muhasebe Kayıtları

Mükellefin Dergisi, sa.36, ss.63-73, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Kıst Amortisman Uygulama Sorunları

Yaklaşım Dergisi, sa.25, ss.61-63, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Tarihi Maliyet Muhasebe Bilgisinin Enflasyon Döneminde Kusurları

Vergi Dünyası Dergisi, sa.84, ss.57, 1988 (Hakemsiz Dergi)

Muhasebede Etkili Bir Raporlama Tekniği Olarak Grafiklerin Kullanılması

Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Muhasebe Dergisi, sa.2, ss.98-110, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞTIRMASI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ KALİTE ÇALIŞMALARI

ICQH 2018 International Conference on Quality in Higher Education, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2018, ss.408-418

Türk Vergi Sisteminin Ekonomi İle Uyum Sorunu

4. Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2017

II. OTURUM: Türk Vergi Sisteminin Ekonomi İle Uyum Sorunu ve Yeminli Mali MüşavirlikOturum Başkanı (Açılış Konuşması)

Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tadik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2017, ss.173-176

Neden COSO İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve

XX. Turkey, Internal Audit Conference, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 01 Kasım 2016

Akademik İnovasyon Akademik Eğitim ve Araştırma Metodolojilerine Fütüristik Yaklaşım

International Academic Forum 2016, İstanbul, Türkiye, 06 Mayıs 2016

Bağımsız Denetim ve Denetimin Kalitesi Açısından İç Kontrol

International Audit Congress "Enhancing Audit Quality, 8 - 09 Eylül 2015

Kampüsten Geleceğe Bakış Öz Geleceğimizin Tasarımında Başarı Faktörleri

TİDE-Gelecek Zirvesi Gelecek İçin Değerlerimizi Bilmek, Çanakkale, Türkiye, 08 Mayıs 2015

Denetimin Stratejik Önemi

2. Mali İşler ve Finansa Yöneticileri Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 19 Haziran 2014

TTK ve Kurumsal Yönetim Perspektifinde Muhasebe Eğitiminde Beklenen Dönüşümler

XXXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 27 Nisan 2013

Reel Sektörde İç Denetim Uygulamaları

Kamuda İç Denetim ve Geleceği, İstanbul, Türkiye, 07 Kasım 2012

Internal Auditor Perceptions Of Fraud Related Activities In Turkish Firms

European Accounting Association, 34th Annual Congress., ROMA, İtalya, 20 - 22 Nisan 2011

Reel Sektörde İç Denetim Uygulamaları Tespit ve Öneriler

TUSIAD Raporu Konfernası, İstanbul, Türkiye, 27 Mayıs 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Giriş

İlk uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları, Nuran Cömert, Çağla Ersen Cömert, Editör, İSMMMO, İstanbul, ss.11-14, 2018

Maddi Duran Varlıklar

İlk uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları, Nuran Cömert, Çağla Ersen Cömert, Editör, İSMMMO, İstanbul, ss.119-133, 2018

Denetim Süreci ve İç Kontrol

Denetim, Melih Erdoğan, Editör, Anadolu Üniversitesi, ss.46-76, 2018

İşlem Döngüleri ve Denetimi

Denetim, Melih Erdoğan, Editör, Anadolu Üniversitesi, ss.162-195, 2018

Yatırım Amaçlı Gayri Menkuller

İlk uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları, Nuran Cömert, Çağla Ersen Cömert, Editör, İSMMMO, İstanbul, ss.135-140, 2018

Ansiklopedide Bölümler

Para ve Finans Ansiklopedisii

Creative Yayıncılık ve Tanıtım, ss.0, 1996

Para ve Finans Ansiklopedisi

Creative Yayıncılık ve Tanıtım, ss.0, 1996