Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Medical Tourism and Healthcare Institutions: Content Analysis of Corporate Videos

6th International Conference on Medical Informatics Telemedicine, Berlin, Almanya, 5 - 06 Temmuz 2018, cilt.9, ss.75

Türkiye’deki Üç Özel Sağlık Grubunun Twitter Hesabı İçerik Analizi

Ulusal Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırmaları Öğrenci Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018

Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde Bilgi güvenliği Alt Boyutlarının Değerlendirilmesi

Sağlık Bilimleri Eğitim – Araştırma Ve Uygulamalarında Güncel Yönelimler Kongresi, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ PERSPEKTİFİNDE SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİM – ARAŞTIRMA ve UYGULAMALARINDA GÜNCEL YÖNELİMLER KONGRESİ, Sözlü Sunum, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Veren Kurumların Web Sitelerinin Sağlık Turizmi Kapsamında İncelenmesi

SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİM – ARAŞTIRMA ve UYGULAMALARINDA GÜNCEL YÖNELİMLER KONGRESİ, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Perspektifinden Kişisel Sağlık Verilerinin Değerlendirilmesi

Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi, Şişli Hamidiye Etfal EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, Sözlü Sunum, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2017

Information security and patient privacy in the perspective of computer engineering students

15th International Conference on Informatics, management and Technology in Healthcare, 7 - 09 Temmuz 2017

A Study About Medication Disposal in Households

International Natural and Health Science, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017

Health informatics in health management education

3rd International Congress on Healthcare Management, 12 - 15 Aralık 2012