Genel Bilgiler

Biyografi

1977 İstanbul doğumludur.  Ön Lisans eğitimini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Radyoloji Bölümünde, Lisans Eğitimini 1999 yılında Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında, yüksek lisansını 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında, doktorasını  2013 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf  Öğretmenliği Ana  Bilim Dalında tamamlamıştır. Meslek hayatına,  1999 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda ders görevlendirmesi, 2000 yılında kadrolu Öğretim Görevlisi olarak başlamıştır. Akademik gelişimi ve araştırmalarının tamamını Sınıf Eğitimi alanında gerçekleştiren ŞENER, 2011 yılında Marmara Üniversitesi  Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalında 40-a maddesine istinaden görevlendirilmiştir.  2011-2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalında, "Sosyal Bilgiler Öğretimi, Öğretmenlik Uygulaması-I, Öğretmenlik Uygulaması-II, Okul Deneyimi, İletişim Becerileri, Çocuklarla İletişim Kurma Yöntemleri,  İlkokulda Kaynaştırma Eğitimi, Erken Çocukluk Eğitimi gibi dersleri lisans düzeyinde, Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Yöntemleri dersini yüksek lisans düzeyinde vermeye devam etmektedir.  Ayrıca lisansüstü düzeyde eş danışmanlık göreviyle yürüttüğü tezlerle lisansüstü öğrencilere rehberlik etmekte ve farklı Vakıf Üniversitelerindeki programlara da benzer dersleri yürüterek destek olmaktadır.  Sınıf Eğitimi,  İlkokul Sosyal Bilgiler, İlkokulda Kaynaştırma Eğitimi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası yayınları bulunan  ŞENER'in, yine bu alanda katıldığı uluslararası kongreler ve bu kongrelerde sunulmuş tam metin ve özet metin sözlü sunum bildirileri bulunmaktadır. İlgi alanları arasında sınıf eğitimi, Sosyal Bilgiler, öğretimde çoklu zeka uygulamaları, öğretim yöntemleri bulunmaktadır. "Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Bitişik Eğik Yazı ile Uygulamalı İlk Okuma Yazma Öğretimi Sırasında Karşılaşılan Hatalar ile Bu Hataların Sesli Okuma ve Yazı Yazma Süreçlerine Etkileri" isimli 3 yazarlı bir kitabı ve " Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çoklu Zeka Uygulamaları" başlıklı bir kitap bölümü olan ŞENER evli ve Mert Burak adında bir erkek çocuk annesidir. Halen Sınıf Öğretmenliği alanındaki araştırmalarına devam etmektedir. 

Kurum Bilgileri

Birim
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ana Bilim Dalı
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

İletişim

E-posta
nsener@marmara.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.marmara.edu.tr/nsener
İş Telefonu
+90 216 777 0777 Dahili: 2896
Ofis
D537
Posta Adresi
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ek Bina D Blok Ofis No: 537 Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy/İstanbul