Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A variation of coeliac trunk

Kaibogaku Zasshi, ss.505-8, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An acessory muscle in hypothenar region

1st International Mediterranean Anatomy Congress (IMAC 2018), 6 - 09 Eylül 2018